Skip to content

Havenfusie: geen zekerheid rond personeel, rond democratie en rond investeringen

Havenfusie: geen zekerheid rond personeel, rond democratie en rond investeringen

Op de gemeenteraad van 1 maart 2021 stond de fusie van de Antwerpse haven met die van Zeebrugge op de agenda. Op het vlak van personeel, democratie en investeringen is er geen zekerheid en daarom stemde PVDA tegen. Lees hieronder de tussenkomst van PVDA fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Peter Mertens.

Beste gemeenteraadsleden,

 

Het gaat hier in essentie over een fusie van twee overheidsbedrijven: het Havenbedrijf van Antwerpen met 1500 VTE enerzijds, en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven met 150 VTE anderzijds. 

In het two cities akkoord staat er “We hebben respect voor elkaars DNA, maar wel met een eengemaakte structuur helder als doel voor ogen.”

De PVDA gaat tegen de geplande fusie stemmen om drie redenen:
- er is geen zekerheid voor het personeel:
- er is geen zekerheid rond de democratie; en
- er is geen zekerheid rond de investeringen.

Ten eerste: er is geen zekerheid voor het personeel

Schepen De Ridder zegt in de krant “We engageren ons, we willen echt de ongerustheid wegnemen. Liever leg ik de nadruk op de kansen voor het personeel van de twee havenbedrijven.”

We weten natuurlijk waarom u dat zegt. Er is namelijk momenteel onvrede bij het personeel omwille van de lopende optimalisatie-oefening "Operation design" of “den OD” zoals het door het personeel wordt genoemd. Een herstructurering die al twee jaar bezig is. 

Verschillende diensten worden samengevoegd of ingekanteld. Mensen die al twintig jaar hun job doen, moeten opnieuw solliciteren voor dezelfde functie. Bepaalde functies worden afgeschaft en de werknemer moet plots op een hoger niveau solliciteren. Sommige personeelsleden nemen genoegen met een lagere functie om de stress niet te hebben; met het lagere loon dat ze er maar bij moeten nemen.  

Het personeel spreekt over een “verharding” in het havenbedrijf. Het management laat van zich horen “de OD, dat is niet eenmalig”, dat wordt een permanent proces.

In de commissie zegt schepen De Ridder: “Er komen geen ontslagen én niemand zal verplicht worden om in de andere stad te gaan werken”. Dat is goed, en we zullen U er aan houden. Maar er zijn ook nog vragen die open blijven, en die niet beantwoord zijn.

  • Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een eigen baggerbedrijf, sleepbedrijf en scheepsherstelling. Ze bedienen ook bruggen en sluizen. Ze meren en ontmeren schepen in de sluizen van Antwerpen. Ze willen garanties dat dit zo blijft. Worden er geen diensten afgestoten?
  • De 12 verlofdagen die als compensatie van het afgeschaft schaft werden afgedwongen, zullen die behouden blijven?
  • Wat met dubbele functies en dubbele departementen? Zullen die blijven bestaan?

Wanneer je niet slaagt voor je examen kom je op de zogenoemde “PIM”-lijst. Voor contractuele werknemers, waarvoor na enkele jaren niets gevonden is, volgt, als ze zelf bij gebrek aan perspectief nog niet vertrokken zijn, uiteindelijk het ontslag. 

 

Ten tweede: geen zekerheid voor de democratie


De fusiebesprekingen zijn bezig van 2018. Toch heeft het Havenbedrijf in 2019 nog een nieuw logo ingevoerd. Kostprijs: 430.000 euro. Een half miljoen euro voor een logo, dat is het duurste logo van de stad. Ingevoerd op een moment dat men fusiegesprekken voert. Blijkbaar heeft niet iedereen in die fusie geloofd.

Nu is het één en al goednieuwsshow. Iedereen rekent zich rijk: “1+1 = 3”, “Zo bestendigen we een duurzame groei van zowel het individueel als het gezamenlijk marktaandeel.”, “We combineren de sterktes van beide organisaties om een verdere groei van het maatschappelijk draagvlak voor onze haven te realiseren.”, en ga zo maar door.

Maar wanneer we de cijfers vragen die dit onderbouwen, wanneer we inzage vragen in het economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek van het consultancybureau Deloitte en Laga, dan wordt het mistgordijn opgetrokken. Geen antwoord van de schepen. “Vraag het maar via openbaarheid van bestuur”, zegt ze. “We zullen wel zien welke documenten we al dan niet vrijgeven.”

De Stad Antwerpen is eigenaar van het Havenbedrijf, maar de gemeenteraad heeft niets te piepen. In 2015 is de PVDA uit de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf gesmeten, samen met de andere oppositiepartijen. Allemaal vervangen door overbetaalde managers, die tweeduizend euro per vergadering krijgen. Sinds de verkiezing van 2018 zit er zelfs geen enkele oppositiestem meer in de Raad van Bestuur. Ook de vakbonden worden uit de Raad van Bestuur geweerd. Er werd destijds plechtig beloofd om alles op de gemeenteraad te brengen. Niet dus.

We zeggen met z’n allen: 1+1 = 3, het consultancybureau heeft dat berekend, maar wij gaan de studie niet geven…

 

Tot slot: geen zekerheid over investeringen


In het akkoord lezen we: “Nieuwe investeringen zullen vanuit een eengemaakte bedrijfsvoering beoordeeld worden in het belang van de gehele haven en evenwichtig gespreid worden over beide platformen.” 

Wat is dat, “evenwichtig gespreid”? De Lillobrug is al anderhalf jaar buiten dienst. Men kan ze niet meer manipuleren omdat de onderdelen volledig versleten zijn. Er is een verouderde infrastructuur, en het Havenbedrijf heeft heel grote investeringen nodig. Het is vandaag niet klaar dat die investeringen effectief voorzien zijn.

Om die drie redenen zal de PVDA tegen stemmen.