Skip to content

Havenbedrijf mag zich niet zomaar neerleggen bij monsterboete tot 100 miljoen aan DP World

Havenbedrijf mag zich niet zomaar neerleggen bij monsterboete tot 100 miljoen aan DP World

De haven van Antwerpen-Brugge wordt gevraagd een boete te betalen die kan oplopen tot 100 miljoen euro aan containerbedrijf DP World. Om leegstand te vermijden in het Deurganckdok had het Havenbedrijf in 2005 een deel van de ongebruikte concessie van DP World aan een concurrent toegewezen. Na een dagvaarding bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) krijgt DP World gelijk. “Deze boete is grotesk”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “De belastingbetaler zou een enorme som moeten neerleggen omdat het Havenbedrijf heeft gedaan wat het moet doen, namelijk verstandig omgaan met haar infrastructuur. Ik eis openbaarheid in het dossier en dring erop aan dat het Havenbedrijf via de Belgische staat in beroep gaat. Het kan niet dat we in dit dossier plat op de buik gaan voor een containergigant. In 2012 schold het Havenbedrijf - ondanks protest - 51,3 miljoen euro boetes aan DP World en PSA vrij en nu komt net DP World de belastingbetaler op kosten jagen.”

In 2005 werd het Deurganckdok op Linkeroever plechtig geopend. De westzijde van het dok werd toegewezen aan MSC-PSA, de oostzijde aan DP World. Die laatste kreeg echter haar concessie niet volledig in gebruik door de bankencrisis. Het Havenbedrijf besloot, tegen de zin van DP World, om 40 ongebruikte hectares van de oostzijde aan concurrent MSC-PSA te gunnen.

DP World schakelde het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), een arbitragehof van de Wereldbank, in om, via de Belgische staat, het Antwerpse havenbedrijf te dagvaarden. Volgens havenmagazine Flows verplicht dat hof België tot het betalen van een recordboete van 41,3 miljoen euro plus kosten en interesten. Het zou uiteindelijk gaan om een bedrag van 80 tot 100 miljoen euro.

“Wij mogen die boete die kan oplopen tot 100 miljoen niet zomaar betalen”, reageert Mertens. “Ik wil eerst weten wat er allemaal in dat juridisch dossier staat en vraag de openbaarheid hiervan. Het Havenbedrijf van schepen Annick De Ridder (N-VA) blaast warm en koud. Enerzijds ‘overweegt’ het een volgende stap, maar anderzijds prijst ze ‘de optimale en constructieve operationele coöperatie en het begrip van DP World’. Wat is er optimaal en begripvol aan een boete van 100 miljoen? Dat vraag ik me af.”

In 2012 schold het Havenbedrijf nog 51,3 miljoen euro boetes aan DP World en PSA vrij, toen ze hun overslagverplichtingen niet haalden. “Dat maakte ik toen vanuit de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf bekend”, herinnert Mertens ons. “De PVDA werd als een pottenkijker bestempeld en de oppositie werd uit het havenbestuur gesmeten. Dat nu uitgerekend DP World achter het publieke geld van het Havenbedrijf aangaat is stuitend.”

Peter Mertens laakt procedureslagen bij het ICSID. “Dit soort arbitragehoven als het ICSID waarbij private bedrijven overheden dagvaarden en miljoenenboetes claimen, zijn nefast voor de democratie en voorbijgestreefd. Ze plaatsen de private winsten boven het algemeen belang. Het Antwerpse havenbedrijf heeft de plicht om haar haveninfrastructuur ten volle te benutten en dat weegt zwaarder door dan private winsten. In nieuwe handelsakkoorden komen deze arbitragehoven terecht niet meer voor”, besluit Mertens.