Skip to content

Hallucinante aanfluiting van de democratie in Zwijndrecht en Burcht

Hallucinante aanfluiting van de democratie in Zwijndrecht en Burcht

Tijdens de gemeenteraad van 26 oktober besliste de gemeenteraad om te fuseren met Beveren en Kruibeke. Deze gemeenteraad werd net als de vorige bijgewoond door een groot aantal mensen die respect eisten voor de kiezer. Bij de volksraadpleging stemde immers 80% tegen een mogelijke fusie. Desondanks kozen de gemeenteraadsleden uiteindelijk om de stem van de bevolking niet te volgen. PVDA vindt dit een hallucinante aanfluiting van de democratie.

“Eerst en vooral willen wij alle inwoners van Zwijndrecht en Burcht bedanken voor hun talrijke opkomst bij de volksraadpleging en op beide afgelopen gemeenteraden. Als PVDA geloven wij dat iedereen meetelt, en wij zijn verheugd bij het zien van zoveel betrokkenheid van onze dorpsgenoten. Jammer genoeg heeft het verzet dit keer niet geloond.”, stelt Mieke Van Laer, de voorzitter van de lokale afdeling.

Zwijndrecht kent al jaren een progressief beleid. De inwoners krijgen een serieuze korting op het openbaar vervoer van de Lijn en jongeren krijgen zelfs een gratis abonnement. De gemeente investeert ook in kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang en in sociale projecten voor maatschappelijk kwetsbare mensen. De gemeente kiest ervoor om de sterkste schouders de grootste lasten te laten dragen en zoekt haar belastinginkomsten bij het grootbedrijf in plaats van bij de burgers.

Maar een jaar geleden sloot coalitiepartner CD&V zich aan bij de oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA en nam zo met een wisselmeerderheid de principiële beslissing tot een fusie met Beveren en Kruibeke. “Men wil zo een succesvolle gemeente met een progressief beleid letterlijk van de kaart vegen.”, aldus nog Van Laer. “Terwijl dat beleid werkt! Zwijndrecht en Burcht hebben een veel lagere schuldenlast dan Beveren en Kruibeke. En zowel de onafhankelijke bestuurskrachtanalyse als de financiële meerjarenplanning hebben aangetoond dat de gemeente zonder problemen verder kan in de toekomst. Nu zullen de inkomsten wellicht vooral gebruikt worden om de belastingverlaging in Kruibeke te financieren en de schulden van Kruibeke en Beveren af te betalen.” 

Tijdens de volksraadpleging bleek dat het fusiedebat leeft in de gemeente. De opkomst was uitzonderlijk groot: 6.602 mensen kwamen stemmen, en 80% stemde tegen de fusie. Tijdens beide gemeenteraden die volgden was veel volk aanwezig en werden er urenlang vragen gesteld.

Het resultaat van de volksraadpleging werd afgedaan als een ‘emotioneel signaal’ of een ‘advies’, en hoewel het er de afgelopen weken nog om spande werd de fusie door een meerderheid in de gemeenteraad goedgekeurd. Behalve een lid van Vlaams Belang dat vreesde zijn partijkaart te verliezen door tegen de partij-instructies in te gaan, stemde de voltallige fracties van CD&V, N-VA en Vlaams Belang voor de fusie.

“Bij de PVDA vinden wij dit een hallucinante aanfluiting van de democratie.”, laat Van Laer weten. “Door het resultaat van de volksraadpleging naast zich neer te leggen, ondermijnen deze gemeenteraadsleden het vertrouwen in de politiek, en zelfs in de basisbeginselen van de democratie! Deze fusie zal een hoop negatieve gevolgen met zich meebrengen voor de bevolking en voor het gemeentepersoneel.”

Het fusietraject wordt nu verdergezet, en Zwijndrecht en Burcht gaan een onzekere toekomst tegemoet als deelgemeenten van Beveren. Van Laer blijft echter strijdvaardig: “Ook in de nieuwe gemeente zal PVDA de kant blijven kiezen van de gewone mensen en actie blijven voeren voor een progressief en sociaal beleid.”