Skip to content

Groen, PVDA en sp.a presenteren nieuwe progressieve coalitie voor Borgerhout

Groen, PVDA en sp.a presenteren nieuwe progressieve coalitie voor Borgerhout

De PVDA gaat opnieuw zes jaar samen met Groen en sp.a het Antwerpse district Borgerhout besturen. Ben Van Duppen wordt er schepen van armoedebestrijding, diversiteit en samenlevingsopbouw en senioren in een college dat verder wil inzetten op meer open en groene ruimte, het versterken van het verenigingsleven en een open en laagdrempelig aanbod van sport en cultuur.

We spraken met Ben Van Duppen, die vanaf januari schepen wordt in het progressieve bestuur, en Jos D’Haese, die de Borgerhoutse PVDA-lijst trok bij de afgelopen verkiezingen. “We zijn heel blij dat we samen met de mensen en verenigingen in Borgerhout ons district verder vorm kunnen geven”, zegt Ben Van Duppen. “Onze middelen zijn beperkt, maar we hebben de afgelopen zes jaar al getoond dat we het verschil kunnen maken en dat willen we blijven doen.”

Proficiat Ben! Wat moeten we over jou weten?

Ben: Bedankt. (lacht) Ik ben opgegroeid aan het Te Boelaerpark in Borgerhout, meer in dan rond het park eigenlijk, en woon nu met samen mijn vriend in de Borsbeekstraat. Dat is de meest vervuilde street canyon van Antwerpen, maar vooral een heel warme buurt. Ik ben onderzoeker en geef les aan de Universiteit Antwerpen over kwantumfysica, al zal ik daar nu wat mee moeten minderen natuurlijk. En sinds kort drum ik mee in ‘t Akkoord, onze lokale fanfare.

Hoe komt een kwantumfysicus in de politiek terecht?

Ben: De goesting om iets aan de wereld te veranderen heb ik van thuis meegekregen. Ik heb lange discussies gevoerd met mijn ouders aan de keukentafel, maar ik heb uiteindelijk mijn eigen weg gekozen. Ik heb me eerst geëngageerd in de studentenbeweging van de fysici aan de Universiteit Antwerpen en ben dan ook de Pioniers (de jongerenbeweging van de PVDA, nvdr.) gaan uitbouwen tot een echte nationale, tweetalige jeugdbeweging. Sinds een paar jaar trek ik ook de werking van Mix, de LGBT+-werkgroep van onze partij, om een punt te maken van de rechten van holebi’s en transgenders.

En nu word je dus op je 29 schepen van een district met 46.000 inwoners.

Ben: Dat is vooral een heel goed resultaat voor onze partij. We hebben hier bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna 16 procent van de stemmen gehaald, goed voor vier verkozenen. Naast Jos en ikzelf gaan Shayla Sharmin, een verkoopster met Bengaalse roots en Said Boussacouq, die buschauffeur is bij De Lijn, zetelen. Een nieuwe ploeg en een heel diverse ploeg ook. Ondertussen is onze werking in volle groei, met heel wat nieuwe, jonge mensen die de laatste tijd actief worden. Maar dat we verder kunnen met de progressieve coalitie komt natuurlijk ook doordat onze coalitiepartners Groen en sp.a het heel goed gedaan hebben. Samen haalden we meer dan 60 procent in Borgerhout, goed voor 16 van de 25 zetels in de districtsraad. Tja, met zo veel aanmoediging is het logisch om samen verder te gaan hé.

Jos: We zijn ook echt wel content dat Ben onze nieuwe schepen wordt. Dat is niet evident, voor iemand die volop bezig is aan een post-doctoraat in de fysica. Maar wie Ben een beetje kent weet dat hij een uitdaging niet uit de weg gaat. Hij houdt zich niet alleen bezig met onderzoek op hoog niveau, hij kan die ongelooflijk ingewikkelde zaken ook op een heel toegankelijke manier naar voor brengen. Zo sleepte hij vorig jaar nog de Vlaamse PhD Cup in de wacht, een prijs voor jonge onderzoekers die helder kunnen communiceren. Met Ben hebben we iemand die helemaal op Borgerhout kan focussen om samen met Groen en sp.a van Borgerhout een nóg warmer district te maken.

Wat zijn de krachtlijnen uit het bestuursakkoord dat jullie ondertekend hebben?

Ben: Eigenlijk vat de titel van ons bestuursakkoord het mooi samen: ‘Samen maken we Borgerhout’. Borgerhout is een plek waar heel veel initiatieven bestaan, verenigingen aan de slag zijn, buurtcomités straatfeesten organiseren, jongeren en ouderen zich engageren. Van die kracht van onderuit willen we vertrekken als we Borgerhout besturen. Het begint al bij het bestuursakkoord zelf. Dit is eigenlijk maar een ontwerp. De komende maanden willen we op tournee door Borgerhout gaan, om de tekst in de wijken en bij de verenigingen voor te leggen. De feedback die we zo krijgen, willen we verwerken om in de lente tot een definitief bestuursakkoord te komen. Dat doen we dan binnen drie jaar nog eens over, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden.

Jos: Maar er staan natuurlijk al wel heel wat goede voorstellen in het ontwerp (lacht). Borgerhout is een van de meest grijze en geasfalteerde plekken van heel België. We willen daarom werk maken van één boom per huishouden. Met wijklabo’s willen we bewoners de kans geven om zelf te bepalen wat er in hun buurt beter kan. En we blijven inzetten op een heel toegankelijk aanbod van sport en cultuur, zodat alle Borgerhoutenaars mee kunnen. Met de PVDA hebben we acht pagina’s programma specifiek voor Borgerhout opgesteld en we zijn blij dat we heel wat voorstellen daaruit de komende zes jaar gaan uitvoeren.

Ben: De ambities zijn hoog, want er is veel nodig in Borgerhout. De middelen die we op dit moment van de stad krijgen volstaan daar eigenlijk niet voor. Daarom vragen we dat niet alleen wij, maar álle districten een hogere toelage krijgen. Met het budget dat we nu hebben kunnen we twee straten per jaar heraanleggen, stel je voor!

Jos: En voor veel zaken hebben we ook de medewerking van de stad nodig. Zo ligt er op Spoor Oost een gigantische lap open ruimte, waar wij graag een echt park van zouden maken, vlak naast de dichtst bevolkte wijk van Antwerpen. Dat ligt buiten onze bevoegdheden, maar we gaan er alles aan doen om de stad mee op de kar te krijgen om die groene ruimte mogelijk te maken.

Besturen is niet nieuw voor de PVDA in Borgerhout. Hebben jullie de afgelopen zes jaar een verschil kunnen maken?

Jos: Samen met onze coalitiepartners hebben we met hier met onze beperkte middelen toch werk kunnen maken van een heel ander beleid dan in de rest van de stad: een beleid op maat van mensen. Als het over jongeren gaat, bijvoorbeeld, zijn we vertrokken van vertrouwen in plaats van er van uit te gaan dat jongeren toch maar zorgen voor overlast. Samen met hen en met de jongerenorganisaties die hier actief zijn, hebben we naar oplossingen gezocht om de sfeer op de pleintjes te verbeteren. Daar is dan het project van de PleinPatrons uitgekomen, waarbij jongeren worden opgeleid als animator en zelf de verantwoordelijkheid over hun plein krijgen. Dat heeft gezorgd voor een veel betere verhouding met de buurtbewoners die daar ook komen ontspannen.

Ben: Borgerhout heeft de afgelopen zes jaar ook als enige district een punt gemaakt van de strijd tegen armoede. We hebben projecten opgezet als gratis soep en fruit op school, om te zorgen dat alle kinderen gezond kunnen eten. En we hebben het aanbod van de jeugddienst gratis en open gemaakt, zodat alle kinderen er van kunnen genieten.

Ik denk dat je wel kan zeggen dat ons district de afgelopen jaren veranderd is. Je merkt dat als je hier rondloopt en met de mensen spreekt. Borgerhoutenaars zijn echt trots op waar ze wonen.

Jos: 2140 represent! (lacht)

Je wordt bevoegd voor begroting, armoedebestrijding, diversiteit en samenlevingsopbouw, senioren en markten en foren. Wat zijn je prioriteiten?

Ben: We gaan in de eerste plaats kijken wat we nog meer kunnen doen aan de armoede in Borgerhout. Er bestaan in Borgerhout veel initiatieven die strijden tegen armoede, zowel professionele als vrijwillige. We gaan mensen en middelen inzetten om die initiatieven bij elkaar te brengen en te versterken. Eén van de speerpunten daarbij is het opzetten van buurthuizen in elke wijk, waar mensen op een heel laagdrempelige manier terecht kunnen met vragen voor hulp- of dienstverlening.

Die laagdrempeligheid en toegankelijkheid is ook de rode draad doorheen ons aanbod voor de senioren in ons district. We willen alle senioren kunnen bereiken door met een open aanbod naar de wijken te trekken.

Tot slot willen we ook veel meer in de verf zetten dat we trots zijn op de diversiteit in ons district. Nergens wonen mensen met meer verschillende achtergronden samen in een hele bonte mix. We gaan tonen dat we daar echt trots op zijn. Want zoals MC Lily, onze stilaan wereldberoemde rapster op leeftijd, het zingt: “Borgerhout, dat is de wereld, en daarop zen ik fier”.

Foto: De nieuwe bestuursploeg van Groen, PVDA en sp.a in Borgerhout, met van links naar rechts Luc Moerkerke (Groen), Ben Van Duppen (PVDA), Stephanie Van Houtven (sp.a), Mariam El Osri (Groen), Marij Preneel (Groen) en Omar Al Jattari (Groen). (Foto Solidair, Karina Brys)

Lees het bestuursakkoord hier.

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data