Skip to content

Geslaagde informatieavond Red De Kleiputten: maximale steun voor minimale sanering

Geslaagde informatieavond Red De Kleiputten: maximale steun voor minimale sanering

Nadat reeds meer dan 500 bewoners van Boom en Terhagen schriftelijk hun steun betuigden aan de actiegroep “Red de Kleiputten”, bewezen de 110 aanwezigen op de informatieavond van 29 november dat de bezorgdheid leeft en de actiegroep een flink draagvlak heeft. De organisatoren voelen zich door de grote opkomst dan ook gesterkt in hun plannen.

De actiegroep wil de minimale sanering: de twee storten, samen nog geen 10ha van de 55ha, moeten gesaneerd worden en de rest van de natuur moet in de huidige toestand behouden blijven. In hun uiteenzetting en antwoorden op de vele vragen toonden woordvoerders Leen Schamp en Frank Van Houtte overduidelijk aan dat deze keuze de enige is die beantwoordt aan het algemeen belang van de bewoners en van de natuur, mens, dier en plant. Alle andere keuzes zijn ingegeven door andere belangen.

De mythe dat de sanering goedkoper wordt door het gebruik van het zand van de Oosterweelverbinding werd vakkundig weerlegd. Ook het geld van de BAM is immers belastinggeld en dus wordt de sanering ook in dat geval via de provinciale begroting betaald. Bovendien is het storten van enkele miljoenen kubieke meter onvruchtbaar Oosterweelzand een optie waar de bewoners niet achter staan. Volgens verschillende deskundigen moet er immers nog een laag vruchtbare teelaarde worden gestort bovenop het laagwaardige BAM-zand om tot een reële herbebossing te komen.

De aanwezigen wensten zich niet te laten verdelen tussen bewoners van Boom en Terhagen. De actiegroep verenigt inwoners uit de twee gemeenten die samen opkomen voor een gezonde en natuurvriendelijke oplossing voor iedereen. Minimale sanering betekent ook dat er slechts een minimale hoeveelheid zand moet worden aangevoerd. Hiervoor bestaan oplossingen zonder nieuwe aanlegkaai en zonder vele honderden vrachtwagens die gedurende lange periodes door de woonwijken denderen. Vier weken Tomorrowlandcamions en –overlast per jaar volstaan.

De goede contacten met ervaren actiegroepen zoals Ringland, Straten-Generaal en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek en het engagement van de actiegroep om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van alle procedures en zich voor te bereiden op een lange strijd, stelden de aanwezigen gerust dat het behoud van de kleiputten een realistisch plan is.

Volgende afspraak is een Winterwandeling op 16 december met startpunten aan het rondpunt van Terhagen en aan de Chirolokalen in de Schoolstraat in de wijk Bosstraat, die wordt afgesloten met een drankje in de kantine van de Vissersclub.

Teken de petitie hier.