Skip to content

Geneeskunde voor het Volk schenkt duizend mondmaskers aan instelling voor personen met een beperking VZW De Vijver

Geneeskunde voor het Volk schenkt duizend mondmaskers aan instelling voor personen met een beperking VZW De Vijver

Vandaag overhandigden de dokters en medewerkers van Geneeskunde voor het Volk duizend mondmaskers aan VZW De Vijver, een instelling voor personen met een beperking. “Als huisarts horen we elke dag verhalen over het tekort aan degelijk beschermingsmateriaal in instellingen als De Vijver,” zegt Anne Delespaul, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in Deurne. “Nochtans is dat broodnodig om deze kwetsbare mensen en hun zorgpersoneel te kunnen beschermen tegen het coronavirus. Daarom proberen we zelf te helpen waar we kunnen.”

“De nood aan mondmaskers en ander beschermingsmateriaal in de zorgsector is heel groot,” legt Anne Delespaul uit. “In rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, psychiatrische ziekenhuizen en jeugdinstellingen leven en wonen veel en vaak kwetsbare mensen op een kleine oppervlakte samen. Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om te voorkomen dat daar uitbraken van het coronavirus voorvallen.” 

“Wij zijn heel blij met deze gift van Geneeskunde voor het Volk. Hiermee kunnen we een eindje verder,” zegt Anne-Marie Aldeweireldt, gedelegeerd bestuurder van VZW De Vijver. “We willen vooral voorkomen dat onze cliënten ziek worden en deze mondmaskers zijn daarvoor nodig. Personeel kan immers zonder het te beseffen besmet zijn en zo ongewild anderen ziek maken. Mondmaskers verkleinen dat risico.” En dat is dringend. Dit weekend raakte nog bekend hoe één op vier instellingen voor mensen met een beperking nu al kampen met besmettingen.

Twee weken geleden kocht Geneeskunde voor het Volk zelf zestigduizend mondmaskers aan om haar eigen praktijken en andere wijkgezondheidscentra te voorzien van voldoende beschermingsmateriaal. “We konden het tekort aan mondmaskers niet langer aanzien en hebben dan maar beslist om niet langer te wachten en er zelf aan te kopen,” legt Anne Delespaul uit. “We hebben ondertussen wijkgezondheidscentra bevoorraad, maar willen nu dus ook rusthuizen en instellingen als De Vijver uit de nood helpen.”

Er is nood aan meer beschermingsmateriaal in de sector, maar ook op gebied van testing is er een groot tekort. “Alleen door te testen kunnen we weten waar het virus zit en verdere verspreiding proberen te voorkomen,” zegt Anne Delespaul. “Ook op dat vlak staan we klaar met onze medische teams: wij willen helpen waar het kan. Zo testten we vorige week een volledig rusthuis in Zelzate op het coronavirus.” 

“Eigenlijk triest dat we dit op deze manier moeten oplossen. Het is immers de taak van de overheid om voldoende beschermingsmateriaal, voldoende testen en voldoende personeel te voorzien om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zolang het nodig is, staan we met Geneeskunde voor het Volk klaar om te helpen waar we kunnen,” besluit Anne Delespaul.

 

Foto: Benoit De Freine