Skip to content

Geen subsidies meer voor PASH

Geen subsidies meer voor PASH

Fons Duchateau, N-VA-schepen van Wonen en voorzitter van Woonhaven, beslist éénzijdig om de steun aan het Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH) stop te zetten. Vijftien jaar lang hebben de vrijwilligers van PASH consequent en met veel inzet de belangen van de 24.000 Antwerpse sociale huurders verdedigd. Nu worden ze bedankt. 

We gaan er geen doekjes rond doen. Pash was te mondig, te kritisch en dus te veel. Pash stelde zich kritisch op over het beleid van de overheid en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) maar zocht tegelijkertijd altijd naar dialoog en oplossingen. PASH zorgde ervoor dat de huisvestingsmaatschappijen zich transparanter, toegankelijker en klantvriendelijker hebben opgesteld t.o.v. de huurders. In het verleden werd die “luis in de pels” gewaardeerd. Niet altijd met evenveel enthousiasme, maar toch. Het huidig stadsbestuur heeft het daar lastiger mee, en dus gaat de subsidiekraan dicht. Het wordt een bekend plaatje in Antwerpen. Voor Liesbeth Homans, de voorgangster van Duchateau, solliciteerde het kritische middenveld zelf naar ontslag door kritische acties te organiseren. Het leest als: doe je werk en zwijg!   

Moest dit een debat zijn op de gemeenteraad, dan zou schepen Duchateau nu tussenkomen om te zeggen dat de PVDA moet stoppen met haar populistische leugens en bedrog. Om dan de échte reden voor de subsidiestop te vertellen: “PASH bestaat uit vrijwillige en geëngageerde sociale huurders die het aanspreekpunt moeten zijn van álle sociale huurders. Dat is geen realistische verantwoordelijkheid en verwachting.” 

Heb je hem? De taak van PASH is te zwaar voor de vrijwilligers. Elk redelijk mens zou dat gegeven aangrijpen om meer ondersteuning of extra middelen te geven.  Neen dus, onze schepen stopt het zaakje. 

Een lange lijst 

Uit respect voor het vrijwilligerswerk van PASH willen we hier toch even een lijstje maken van het werk dat ze de afgelopen jaren hebben verzet.  

  • PASH ontstond in 1999. Toen er sprake was om de Silvertopblokken op het Kiel af te breken, trok PASH naar het parlement in Brussel. Dat werd het moment om alle bewonersgroepen van de sociale huisvestingswijken te verenigen in één platform. 
  • PASH ondersteunde jarenlang bewonersgroepen in wijkgebonden problemen. Bv. Rozemaai, Arena, Stuivenberg, Kiel, Molenveld, Linkeroever… 
  • PASH lag mee aan de basis van een oplossing voor de hoge huurlasten, zette mee druk voor de aanleg van individuele watermeters, zorgde voor overleg rond de talrijke renovatieprojecten en daaraan verbonden verhuisbewegingen, deed concrete voorstellen voor de leefbaarheid in onze wijken, zette de problematiek van vocht in een aantal sociale woningen op de agenda, en organiseerde mee de studiedag “De winst van goed wonen”.
  • PASH vertegenwoordigde de sociale huurder tijdens het “Driehoeksoverleg” met de stad en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Daarnaast overlegde PASH ook nog eens rond concrete problemen  met de individuele huisvestingsmaatschappijen
  • PASH zorgde voor de nodige vorming met uitstappen naar Brussel, met deelname aan het jaarlijkse Woonforum, het jaarlijks VIVAS-congres, en zelfs  deelname aan internationale congressen.
  • PASH organiseerde jaarlijks haar Dag van de Sociale Huurder, een mix van ontspanning en vorming. Ze verleende haar medewerking aan de Silverrun.
  • PASH werkte samen  met andere organisaties betrokken bij de woonproblematiek: het Antwerps Platform Wonen, de Antwerpse Woonraad en de koepel van Vlaamse Sociale Huurdersverenigingen VIVAS.

Zo te zien werden de middelen en de man/vrouwkracht redelijk goed besteed. De ingediende begroting en uitgaven van PASH werden trouwens al die jaren goedgekeurd. Waarom dan nu niet meer? 

En wat is het alternatief? 

Wat heeft de schepen in petto om PASH te vervangen? “Een efficiënter meetinstrument” en “een nieuw overlegmodel”. We zijn benieuwd of de schepen een nieuw overleg écht kansen wil geven en een breder draagvlak zal vinden met meer diversiteit in vrijwilligers. Of zoekt hij vooral naar efficiënter werken met camera’s, verkliksystemen en boetes? 

De PVDA wil alvast alle vrijwilligers van Pash bedanken voor hun jarenlange belangeloze inzet. Jullie blijven welkom met jullie vragen en bezorgdheden en we staan klaar om te doen wat mogelijk is om de wooncrisis in Antwerpen mee aan te pakken.