Skip to content

Geen inkrimping van het tram- en busaanbod, behoud bus 36!

Geen inkrimping van het tram- en busaanbod, behoud bus 36!

Vanaf 1 september zal De Lijn omwille van een nijpend personeelstekort schrappen in haar aanbod. Bus 36 rijdt niet meer naar rechteroever. Tram 12 rijdt niet uit, hoewel de sporen vernieuwd zijn. Over het hele Antwerpse net zullen regelmatig ritten geschrapt worden. Nadine Peeters, PVDA-districtsraadslid en Linkeroevernaar, voert actie aan een bushalte van bus 32 die binnenkort niet meer bediend zal worden. “Dit is geen plan voor de verre toekomst, maar wel voor volgende week, vanaf 1 september. Ik wou het niet geloven toen ik hoorde dat bus 36 niet meer naar het Sint-Jansplein zou rijden, dit gaat veel mensen raken”.

De Lijn en de Antwerpse Vervoerregioraad vinden het duidelijk niet nodig om de reizigers tijdig te informeren. Voor de zoveelste keer werd er beslist om een lijn in te korten of aan te passen. “De bus zou ook niet meer stoppen in de wijk Europark. Dat betekent geen halte meer aan de Lidl, niet aan het dienstencentrum, niet aan de kinderopvang, niet aan woonzortgcentrum ‘t Zand, niet aan de serviceflats, niet aan de flatgebouwen. Wat met al die mensen? Die hebben toch recht op openbaar vervoer. Ook de halte op de Esmoreitlaan wordt geschrapt. Hoe kan je nu mensen overtuigen om de auto te laten staan als je hun bus afneemt?” gaat Peeters verontwaardigd verder. “Gaat het stadsbestuur dit zomaar laten gebeuren?”

Deze brutale schrapping van veelgebruikte haltes moet De Lijn nemen door een gebrek aan chauffeurs. “Maar dat komt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dit is schuldig verzuim. Het is het gevolg van jarenlange besparingen waardoor de aantrekkelijkheid van de job gedaald is. De afgelopen Vlaamse regeringen dragen een loodzware verantwoordelijkheid. Herwaardeer de job van chauffeur. Breid de rijscholen van De Lijn uit zodat er ook snel en genoeg kan opgeleid worden. Zorg dat de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk blijven zodat beginnende chauffeurs ook blijven”, analyseert het PVDA-raadslid.

Van Linkeroever naar de rechteroever gaan is geen sinecure. Na jaren actie kwam er een hogere frequentie van de veerdienst van Sint Anneke naar het Steen. “Het verbetert stilaan qua verbinding met rechteroever, dachten we”, zegt Peeters. “Maar nu gaat men de bus wegnemen, want de bus krijgt vertraging door de files in de Konijnenpijp. Files los je niet op door het openbaar vervoer weg te nemen, wél door de mensen een alternatief te geven voor de auto.”

“Wat met de vele scholieren en studenten die vanaf september op deze bus rekenen? Wat met de mensen die naar de markt willen? Die van rechteroever terug naar huis willen na hun werk?” vraagt Peeters bezorgd.

Ondertussen ondernemen ook buurtbewoners actie: zij zetten een facebookgroep en petitie op. Peeters eindigt met een dankbetuiging voor de chauffeurs die dag in dag uit hun best doen voor de reizigers én voor alle reizigers met een hart voor openbaar vervoer. “We roepen op om massaal de petitie te ondertekenen en zo druk te zetten zodat buslijn 36 haar oorspronkelijk traject blijft behouden. Samen moeten we de verrotting en de besparingsspiraal doorbreken.”