Skip to content

Geen bomenkap aan de Kielsevest! - PVDA Antwerpen

Het stukje groen aan de Kielsevest moet van het stadsbestuur plaats maken voor een nieuwe brandweerkazerne en kantoortorens. Ondanks maandenlang protest van de buurt, kregen de buurtbewoners vorige week donderdag te horen dat de kap van de bomen alvast door zal gaan. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders kwam hierover tussen op de gemeenteraad van 20 december, met enkele dringende vragen voor bevoegd schepen Annick De Ridder (N-VA). Lees hier haar tussenkomst.

Er zijn in de stad van die mooie onontgonnen plekken. Zo’n plekken zonder regels en zonder bestemming zijn vaak broeihaarden van orginaliteit, van ideeën, van speelsheid, van verrassende ontmoetingen, van kruisbestuivingen… Zonder druk, zonder “moeten”, zomaar… ruw, en toch ook zacht. Net die plekken worden heel schaars in de stad.

We willen het hier hebben over een mooi onontgonnen stukje Kielsevest. Een pretentieloos stukje groen op het kruispunt van de Ring, de Singel, het spoor en de busterminal. Veel verkeer, veel beton in de buurt, met het plein aan de Desguinlei. Dat kleine groene longetje gedijt in de zomer helemaal als zomerbar, toch wel een beetje verborgen voor de niet-kenners. Het is een rustpunt voor de wijk. Een “co-workingspace” voor creatieve geesten. Een plek voor buurtfeesten. En er is heel wat potentieel. Met of zonder de officierswoningen. 

Toch wil u als stadsbestuur uitgerekend die mooie plek bebouwen. Niet een beetje maar redelijk agressief. Niet alleen met een brandweerkazerne, maar ook met torenhoge kantoorgebouwen. Is het een nieuwe kerntaak van dit stadsbestuur om kantoren te bouwen? Hebben we daar ooit een debat over gehad? Vinden we dat terug in het BA? Nee, nee, nee… Het stadsbestuur sprak niets af met de omwonenden. Er was alleen een infoavond. Zoals steeds. Informatie overbrengen zonder inspraak. Er was geen overleg met de buurt over dit bouwproject. De eerste officiële brief van de stad kwam vorige week. Met de mededeling dat het groen gaat gekapt worden. Er is nog geen omgevingsvergunning. Maar het kappen kan alvast beginnen. En dan starten de werken in het voorjaar van 2022. Tot daar de monoloog tussen stad en haar bewoners.

Uiteraard zorgt dat voor protest bij de mensen die het stukje groen koesteren, die onder de schaduw van de kantoortoren moeten wonen. De buurtbewoners organiseren zich dan in een buurtcomité en zoeken alle mogelijke manieren om dit plan tegen te houden. Bezwaarschriften, affiche-campagnes, informatievergaderingen én gisteren nog een betoging met bijna 100 mensen.

Vragen:

1) Horen de burgemeester en schepen de verzuchtingen van de buurt die niet wil dat dit stuk groen verdwijnt? Wilt u aan deze verzuchtingen tegemoet komen?

2) Hoe is het locatie-onderzoek voor een nieuwe brandweerkazerne gevoerd? Welke alternatieve sites waren er? Waarom is er voor Kielse Vest gekozen?

3) Waarom moet het groen nu al vlug vlug verwijderd worden, terwijl de procedure voor de omgevingsvergunning nog lopende is?