Skip to content

Fietsenstallingen voor de Moretusstraat

Fietsenstallingen voor de Moretusstraat

De PVDA voerde vandaag actie aan de sociale woontorens van de Moretusstraat in Hoboken. Ondanks herhaalde vragen van bewoners weigeren zowel Woonhaven als het district werk te maken van meer fietsenstallingen in de buurt. “Onbegrijpelijk in 2023,” aldus PVDA-districtsraadslid Tim Joye.

De blokken aan het park van Hoboken zijn al jaren een begrip in het district. Sinds een kleine tien jaar is men begonnen aan de renovatie van de torens - vier in de Moretusstraat en twee in de Paul Henri Spaaklaan. Nummer 154 en 156 werden afgewerkt tussen 2018 en 2020, maar voldoende fietsenstallingen maakte blijkbaar geen deel uit van het renovatieplan. Voor bezoekers zijn er geen fietsenstallingen voorzien, en bewoners worden verondersteld voor al hun fietsen gebruik te maken van de voorziene individuele bergruimte op het gelijkvloers. Dat stelt de bewoners voor veel problemen, zo vertelt lokale verkozene Tim Joye. “Veel gezinnen in de toren kunnen onmogelijk alle fietsen kwijt op die kleine berging van drie op anderhalve meter. Laat staan dat bezoekers met de fiets er nog bij kunnen. Mensen zijn wel gedwongen om hun fiets buiten te laten staan. Dat leidt dan weer tot een belemmering van de doorgang voor minder mobiele bewoners.”

Al twee jaar lang vragen bewoners langs verschillende kanalen om werk te maken van meer fietsenstallingen in de buurt. De PVDA roept het districtsbestuur en Woonhaven op om dringend samen werk te maken van een oplossing. Joye: “In de districtsraad van april 2022 stelden we de vraag aan de bevoegde schepen, maar die verwees naar Woonhaven. Bij Woonhaven kregen we als antwoord dat men enkel stalruimte wil voorzien voor bezoekers. Uiteindelijk werden er in eind december acht fietsbeugels geplaatst. Acht beugels, voor een toren met 59 wooneenheden! Dit begrijpt niemand.”

De Hobokense PVDA-fractie maakte zelf de rekensom.1 Volgens de gemeentelijke bouwcode van 2014 zouden er per toren 171 stalplaatsen nodig zijn. Zelfs als we rekening houden met 59 bergruimtes met plaats voor 2 fietsen, zijn er nog 53 fietsstallingen tekort. De bouwcode dateert van 2014, na de aanvraag voor de renovaties in de Moretusstraat, maar dat mag volgens Tim Joye geen excuus zijn. “De visie op fietsmobiliteit is geëvolueerd de voorbije jaren, Woonhaven als stedelijk bedrijf zou net een voortrekkersrol hierin moeten spelen. Laat ons werk maken van een veilige en overdekte fietsenstalling met 50 plaatsen per toren,” zo roept de Hobokense fractieleider op. “Hoboken profileert zich graag als fietsvriendelijk district, laat ons dan ook ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om hun fiets zo vlot en zo veilig mogelijk te parkeren.”

 

1. Berekening:

De bouwcode raadt voor nieuwe wooneenheden 1 stalplaats aan per slaapkamer, + 1 extra per appartement. De torens op nummer 154 en 156 hebben elk 16 appartementen met 1 slaapkamer, 33 met 2 slaapkamers, en 10 met 3 slaapkamers. Samen maakt dat 171 stalplaatsen. Als we rekening houden met de voorziene 59 bergruimtes op het gelijkvloers, waar maximum 2 fietsen per berging geplaatst kunnen worden, dan wil dat zeggen dat er minstens 53 stalplaatsen tekort zijn.

Bron: Gemeentelijke Stedenbouwkundige Vergunning