Skip to content

Extra districtstraad Charlottalei: verslag van een schandelijke avond

Extra districtstraad Charlottalei: verslag van een schandelijke avond

"De bomen moeten verdwijnen voor de centen en de postjes. Dat is de enige conclusie die we kunnen trekken na de 'farce' van de extra districtsraad over de bomen op de Charlottalei." aldus Nadine Peeters, districtsraadslid PVDA.

Wat voorafging: het Antwerpse districtsbestuur van N-VA, Open VLD en Groen wil de Charlottalei heraanleggen en beslist daarbij alle 54 volwassen kastanjebomen te kappen. De buurtbewoners willen hun mooie monumentale lei houden en zijn bezorgd over de luchtkwaliteit als er nieuwe jongere bomen komen. Op hun acties, petities en vragen kwam geen antwoord vanuit het districtsbestuur. Daarom dat we als PVDA-fractie in de districtsraad het initiatief namen om een extra districtsraad bijeen te roepen. De tijd begon te dringen, de zaak die het buurtcomité voor de rechter bracht had maar 10 dagen uitstel gekregen.

Gisterenavond was het dan zover. Nog nooit zag ik zoveel volk op de publieksbanken, de helft moest zelfs recht staan. De bewoners maakten gretig gebruik van het spreekrecht voor burgers. Zeven mensen kregen elk vijf minuten om hun standpunt tegen de bomenkap toe te lichten. 

Ik ben nog steeds onder de indruk van zoveel sterke tussenkomsten! Rustig en welbespraakt kwam Andoni het alternatieve plan toelichten. In het plan worden de zijwegen een fietsstraat en kan het fietspad weg waardoor de bomen meer wortelruimte krijgen. Anne-Marie sprak van het nut van een blijvende burgerparticipatie en hoe een fietsstraat ook de samenhorigheid in de buurt kan vergroten omdat ze dan ook eens een straatfeest kunnen organiseren. Ze vroeg om alsnog de burgerinspraak te herstellen. "Het is nog niet te laat, grijp deze kans," vroeg ze het districtsbestuur. Christine vroeg dan weer wie er beter mee kan oordelen over de heraanleg van een straat dan de bewoners zelf? Zijn de bewoners geen experten die een plek mogen krijgen in de verdere plannen? Inge vroeg: "Hoe rijm je de kap van een volledige dreef in hetzelfde jaar van de dringende invoering van een Lage Emissie Zone (LEZ)". Thomas van stRaten-Generaal hamerde op de luchtkwaliteit en hoe uit verschillende onderzoeken blijkt hoe erg het daar in Antwerpen mee gesteld is. Tot slot vertelde Kristien hoe de bewoners al maanden afgewimpeld werden en vroeg ze zich af of het districtsbestuur zou volhouden om hun verhaal neerbuigend weg te zetten als een emotioneel verhaal, als een verhaal dat te laat kwam.

Wat een misprijzen voor het buurtcomité

Het contrast tussen de bewoners en de schepenen kon niet groter zijn. Het was ook voor mij nog verbijsterend om te horen. Zowel districtsvoorzitter Cordy (N-VA) als districtsschepen Van Den Borne (Groen) reageerden duidelijk gepikeerd, met venijnige steken naar de oppositie en naar de bewoners. Volgens de Groen-schepen wil hij gerust praten maar "als ze mij toch niet geloven, tsja". Dus inspraak mag als je maar gelooft dat alles wat het bestuur zegt, juist is? Straffe kost. De winnaar van het 'non-argument' was ongetwijfeld districtsvoorzitter Cordy (N-VA) die durfde beweren dat de bewoners een betere luchtkwaliteit zouden hebben zonder bomen. Want bomen houden fijn stof vast. Heuh? Faut le faire! zeg ik dan. De schepenen praatten lang en herhaalden hun eerdere argumenten. Maar wat ze eigenlijk zeiden was dat ze geen rekening zouden houden met het alternatieve plan van de bewoners. Noch met de vraag om meer betrokkenheid vanuit de buurt.

Toen het publiek nog vrij beheerst en beleefd reageerde, dreigde Laenens, de voorzitter van de vergadering (ook N-VA) ermee de zaal te ontruimen. Later klaagde hij "dat de verkozenen in de zitting werden aangesproken door mensen uit het publiek. Doe dat buiten hé". Die arrogantie dat verkozenen een trapje hoger zouden staan, het blijft me ergeren.

Onafhankelijk raadslid Ramachi werd zelfs uit de zaal gezet door diezelfde voorzitter!

Het werd nog schandaliger toen Laenens de vijfde keer riep dat hij zaal zou laten ontruimen en zelfs dreigde dat hij als voorzitter politionele bevoegdheid heeft en PV kon opmaken. Zeker van de mensen van wie hij de naam al had. Omdat ze zich opgegeven hadden als sprekers?! Zo mensen afdreigen. Toen de mensen dit dictatoriale bevel negeerden, dreigde hij nog wat verder met de politie.

Zo gaat het districtsbestuur van Antwerpen dus om met betrokken burgers die een zitting bijwonen! Wij vinden dit machtsvertoon van Laenens onaanvaardbaar. Minstens even straf dat zijn coalitiegenoten van Open VLD en Groen erbij zaten en het lieten gebeuren. De fractieleidster van Groen vroeg nadien zelfs om de deuren te sluiten voor de stemming. Zodat het publiek op de gang niet kon mee volgen?

Zelfs na vier jaar als districtsraadslid, ben ik echt verontwaardigd over deze schandelijke vertoning.

Groen kiest voor centen en postjes

Na deze farce moest er gestemd worden. PVDA vroeg deze extra districtsraad samen met SP.A, CD&V en onafhankelijke raadsleden Ramachi en Deckers met als voorstel op de agenda om de bomenkap uit te stellen, om tijdens het uitstel alternatieve plannen te bestuderen en bomenstudies opnieuw te doen, om de milieu-effecten van het verdwijnen van volwassen bomen te screenen én om van de ventwegen fietsstraten te maken.

Alles werd weggestemd door het districtsbestuur. Groen-schepen Van den Borne zei letterlijk: "We gaan nu één investering doen voor de komende veertig jaar, de wortels beschermen zou teveel kosten en anders gaan we elke vijf jaar nieuwe kosten moeten doen". Vrij vertaald: het kost teveel om de bomen te redden. Een gezonde stad op mensenmaat mag dus niet teveel kosten. 

Waarom de Groen-fractie volop mee stemde, lijkt mij een zeer terechte vraag. Een van de teleurgestelde aanwezigen zei achteraf: "De N-VA heeft het confederalisme opgegeven en Groen de luchtkwaliteit". Dezelfde mensen die nu voor de bomenkap stemden, voerden in 2012 nog actie om de bomen op De Keyserlei te laten staan. Begrijpen wie begrijpen kan? Of zijn er al afspraken met de N-VA voor een volgende coalitie? Zijn de bomen en de buurtbewoners niet belangrijk genoeg om een clash over aan te gaan?