Skip to content

Eerst goede alternatieven, pas dan betalend parkeren

Eerst goede alternatieven, pas dan betalend parkeren

Het stadsbestuur (N-VA, sp.a & Open VLD) verhoogt de parkeertarieven in de wijken net buiten de Antwerpse ring. Mie Branders vroeg op de gemeenteraad om eerst werk te maken van goede tram- en busverbindingen en gratis park and rides. De nieuwe parkeertarieven kunnen voor een pendelaar zonder degelijk alternatief oplopen tot wel 75 euro op een maandloon. Lees hier haar tussenkomst.

Beste gemeenteraadsleden,

 

 

Het stadsbestuur probeert een probleem op te lossen dat ze zelf heeft gecreëerd, namelijk de gestegen parkeerdruk buiten de Singel, vooral in Deurne en Berchem. De stijging kwam er na de invoering van de Lage Emissie Zone en de knip in de leien. Wie heeft daar last van? De bewoners van Antwerpen, maar ook werknemers die in de stad komen werken.

 

Schepen Kennis heeft ons jarenlang uitgelegd dat de N-VA de mensen wil verleiden naar de modal shift. Met de PVDA hebben we altijd geargumenteerd, dat je eerst alternatieven moet aanbieden die aantrekkelijker zijn, als je gedragsverandering wil afdwingen. Het stadsbestuur doet het tegenovergestelde: ze doet de mensen meer betalen, zonder eerst een alternatief aan te bieden. Met extra taksen tref je altijd de groep met de minste financiële marge.

 

We horen partijen van de meerderheid, maar ook van de oppositie spreken over de lage tarieven! Maar,neem nu bijvoorbeeld mensen die niet zonder auto tot aan de stad geraken om er te komen werken. Zelfs de laagste tarieven van 2,70 euro dagtarief happen al gauw 50 euro uit je maandloontje. Aan 3,80 euro dagtarief loopt dat op tot 75 euro. Ondertussen blijft dit stadsbestuur net als het vorige zeggen dat ze de taksen niet verhoogt. Parkeertaks is een vlaktaks, wie een hoog inkomen heeft betaalt evenveel als wie een klein loontje heeft.

 

Mensen die in de stad moeten werken en geen alternatief hebben om via openbaar vervoer op een fatsoenlijke manier en binnen een fatsoenlijke tijdspanne op hun werk te geraken zullen proberen om hun auto’s net buiten die parkeerzones kwijt te geraken. Hierdoor zal de parkeerdruk opnieuw opschuiven naar de wijken die net buiten de betalende zones liggen.

 

Het stadsbestuur wil bovendien de betaling met muntstukken en cash-geld stoppen. Nochtans betaalt bijna één op drie parkeerders nu nog met cash-geld. Wij blijven voorstander om er voor te zorgen dat de mensen die nog niet helemaal mee zijn in de digitale wereld en die enkel met cash geld kunnen of wensen te betalen, nog welkom zijn in onze stad.

 

Met de PVDA pleiten wij voor 3 zaken. Ten eerste blijft de allerhoogste prioriteit investeren in degelijk, comfortabel, klokvast en betaalbaar openbaar vervoer voor het woon- en werkverkeer naar en van de stad en omgeving. Zorg ten tweede voor voldoende promotie van de parkings aan de rand en maak ze gratis. Pas als de twee eerste voorwaarden ingevuld zijn, kan je starten met gedifferentieerde tarifiëring voor mensen die toch met de wagen willen blijven komen ondanks voldoende alternatieven.