Skip to content

Een eerste stap in de vergroening van de Antwerpse petrochemie?

Een eerste stap in de vergroening van de Antwerpse petrochemie?

Persbericht door de Haven van Antwerpen: tegen eind 2019 start een pilootproject om uit CO2 , gecombineerd met groene waterstof, duurzame methanol te produceren.

Donderdag 21 maart werd het samenwerkingspact ondertekend door Engie, Oiltanking, Indaver, de Vlaamse Milieuholding, het studiebureel Helm-Proman en de initiatiefnemer ‘Port of Antwerp’. Alle sprekers kaderen dit binnen de klimaatdoelstellingen om de haven tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De projectmanager Didier Van Osselaer was dit al meerdere jaren aan het voorbereiden. Jacques Vandermeiren, de nieuwe CEO van de haven bevestigt dat ze dit ernstig menen en dat het project vermoedelijk eind dit jaar van start gaat.

De bedoeling is dubbel. CO2 uit rookgas wordt afgevangen en reageert met groene waterstof tot methanol, ook wel houtalcohol genoemd. Groene waterstof wordt door elektrolyse uit water geproduceerd met behulp van de overtollige stroomproductie van windmolens en zonnepanelen. Vandaag staan er al 61 windmolens in de haven. Een groot pak CO2 emissie minder en tegelijk kan zo ook hernieuwbare energie door omvorming opgeslagen worden.

Methanol is een tussenproduct dat in veel verschillende chemische reacties gebruikt wordt. Methanol wordt tot nu meestal gemaakt uit aardgas. Door CO2 te gebruiken kan aardgas bespaard worden.

Lees het persbericht op www.portofantwerp.com.

Lees het klimaatprogramma van de PVDA.

 

Auteur: Wiebe Eekman

Foto Wikimedia Commons, Alf van Beem

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data