Skip to content

Deurnenaar is tevreden gebruiker van het Arena zwembad

Deurnenaar is tevreden gebruiker van het Arena zwembad

PVDA Deurne bevroeg 509 mensen over het Arena zwembad*. De resultaten zijn veelzeggend: het zwembad is belangrijk voor de ondervraagden, de overgrote meerderheid is tevreden over het zwembad en Arena vervult vooral een belangrijke lokale buurtfunctie.

‘Oubollig, voorbijgestreefd, niet meer van deze tijd, versleten’, het Antwerpse stadsbestuur trok het voorbije jaar het hele register open om de geplande sloop van Arena te verdedigen. “Het leek alsof het stadscollege over een bouwvallige ruïne sprak” blikt Kristof Vissers, fractieleider van de PVDA in de districtsraad van Deurne, terug. “Maar kijk, op 509 mensen die onze enquête invulden, vinden drie mensen het zwembad onbelangrijk en zijn slechts zeven mensen niet tevreden.”

De Deurnenaar is dus gehecht aan het zwembad. Dat blijkt ook uit de antwoorden op de open vraag in de enquête. “Meer dan 87% schreef in een korte getuigenis op waarom zij naar het zwembad komen” zegt Kristof Vissers. “Dichtbij, klantvriendelijk personeel, het speelplezier voor de kinderen in het plonsbad, de aquagym, de zwemlessen, het schoonspringen, de betaalbaarheid, den afrijs, de aangename sfeer, het onderhouden van de conditie, deze antwoorden komen allemaal meerdere keren terug. Er is ook iemand die elke keer opnieuw een vakantiegevoel krijgt door de wandeling naar het zwembad in de fijne Arenawijk.”

Dat Arena in essentie een buurtzwembad is leidt de PVDA ook af uit de mobiliteitscijfers. “76% van de bezoekers komt met de fiets of te voet” stelt Kristof Vissers vast. “84% laat zelfs de auto staan. Dat zijn straffe cijfers. Alleen de allergrootste optimisten gaan er nu al van uit dat de bezoekers aan het nieuwe project van Sportoase vooral met het openbaar vervoer of de fiets zullen komen. Dat is dus een extra sterk argument om Arena open te houden.”

Tot slot stelt de PVDA vast dat er in dit dossier ook sprake is van een groot democratisch probleem. “In het begin van dit jaar merkten we dat eigenlijk niemand in Deurne op de hoogte was van de sluiting van Arena” verduidelijkt Kristof Vissers. “De sluiting was bedisseld in politieke achterkamertjes zonder dat de mening van scholen, sportclubs, buurtbewoners of gebruikers was gevraagd. Stilaan merken we een kentering en zien we dat meer en meer mensen op de hoogte zijn en zich verzetten tegen de sluiting. Maar ook vandaag weet meer dan een vijfde van de bevraagden niet dat de stad het zwembad wil sluiten. Wij vinden dat een schande en roepen het stadbestuur op haar verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met de gebruikers van het zwembad en Arena te renoveren.”

Op de gemeenteraad van maandag 16 oktober staan de verkoop van de gronden aan de Ruggeveldlaan aan de nieuwe private uitbater en de toekenning van de werkingsmiddelen van zwembad Arena aan de nieuwe uitbater op de agenda. Peter Mertens zal de raad vragen om dit punt te verwerpen. “De verkoop van stadsgronden aan private firma's is een domme maatregel. We geven op die manier de sleutels van ons beleid uit handen. Het wegschenken van de werkingsmiddelen van Arena is nog dommer. Gezien het tekort aan zwemwater in Antwerpen moeten we zwembaden bijbouwen en niet sluiten.”

* De lokale werking van PVDA Deurne bevroeg 509 inwoners uit Deurne en omstreken. Zowel wekelijkse (53%) en maandelijkse (24%) zwemmers als mensen die zelden of nooit een voet in een zwembad binnen zetten (22%) werden bevraagd. Voor 89% van de zwemmers was Arena het vaakst bezochte zwembad.