Skip to content

De War on Drugs van burgemeester De Wever heeft gefaald

De War on Drugs van burgemeester De Wever heeft gefaald

Afgelopen weekend werd onze stad opnieuw opgeschrikt door drugsgeweld. In de Lange Beeldekensstraat werd voor het oog van de camera’s het vuur geopend op een woning. Acht schoten werden gelost, daarna verdwenen de daders de nacht in.

Tegenover de georganiseerde misdaad moet actie ondernomen worden. Geweld moet ook effectief bestraft worden. Voor de bewoners van de getroffen wijken moet er dringend een garantie op veiligheid komen. Tegelijkertijd is het belangrijk om dit probleem structureel aan te pakken. 

De War on Drugs van burgemeester De Wever heeft gefaald. In plaats van de hand in eigen boezem te steken wijst hij met de vinger naar het federale niveau. Daar wordt de bal weer teruggekaatst naar het lokaal niveau. Intussen stapelen de incidenten zich op. In plaats van op elkaar te schieten is het nu tijd om samen te zitten met de verschillende niveaus om dit probleem effectief aan te pakken.

Zowel de regering Michel als de regering De Croo hebben het mes gezet in het budget van de douane in de haven van Antwerpen. Hierdoor kan slechts 0.5 tot 1% van de containers die aankomen gecontroleerd worden. Door opnieuw meer te investeren in de douane kunnen we het probleem in de haven aanpakken.

Daarnaast moet de repressie vooral gericht zijn op de grote vissen. De drugsbaronnen en het grote geld dat zij verdienen blijven nu buiten schot. Een versterking van de financiële inspectiedienst moet het mogelijk maken om een gerichte controle te doen op de banken en om het geld, dat aan de drugshandel gelieerd is, te traceren. Zo kunnen we de drugsbendes raken waar het pijn doet; in hun portefeuille.