Skip to content

De legale economie in Borgerhout is duizend keer groter en sterker dan de illegale

De legale economie in Borgerhout is duizend keer groter en sterker dan de illegale

“De bewering dat de ‘illegale economie’ in Borgerhout groter zou zijn dat de ‘legale economie’ is sociologische en economische onzin”, zegt Zohra Othman, districtsschepen voor de PVDA in Borgerhout. “Van bij de start van het progressief bestuur in Borgerhout heeft het stadsbestuur er alles aan gedaan om zélf de ‘legale’ ontwikkeling en economie in Borgerhout te muilkorven.”

In Borgerhout wonen duizenden mensen die gewoon elke dag hun boterham verdienen door te gaan werken in de privé, in de openbare sector, of als zelfstandige. Duizenden mensen die correct hun personenbelasting betalen, honderden zelfstandigen die hard werken en correct hun vennootschapsbelasting betalen. Ze maken allemaal samen ‘de economie’ in Borgerhout. De bewering dat de ‘illegale economie’ in Borgerhout groter zou zijn dat de ‘legale economie’ is sociologische en economische onzin.

Van bij de start van het progressief bestuur in Borgerhout heeft het stadsbestuur er alles aan gedaan om zélf de ‘legale’ ontwikkeling en economie in Borgerhout te muilkorven. Belangrijke investeringen die gepland stonden voor deze legislatuur, werden meteen van de tekentafels gehaald. Het Moorkenspark, waarbij broodnodige 4.000m2 open ruimte zou gecreëerd worden, werd herleid tot een minimale groene strook aan de Langstraat. Het Masterplan voor Borgerhout, met de bouw van een nieuwe bibliotheek, een nieuwe sporthal werd zelfs volledig geschrapt. De broodnodige heraanleg van de Turnhoutsebaan, een gewestweg waarvan de overdracht aan de Stad gepland staat, blijft aanslepen, en ga zo maar door.

En laat het nu net die Turnhoutsebaan zijn, die keer op keer wordt gebruikt wordt om Borgerhout af te schilderen als de broeihaard van alles wat verkeerd loopt in onze stad. De krampachtige poging om van de internationale criminaliteit en internationale drughandel een louter ‘Borgerhouts probleem’ te maken is stuitend. Als bij toeval werd in uitvoering van het Stroomplan, door de lokale politie, eerst onderzoek uitgevoerd in Borgerhout. Na het criminaliseren van de jongeren worden nu de winkeliers op de Turnhoutsebaan afgeschilderd als drugscriminelen, die via handelszaken en onroerend goed, hun geld witwassen.

De meerderheid van de winkeliers en handelaars op de Turnhoutsebaan hebben in de verste verte niets met dit soort zaken te maken, en werken zich dag in dag uit krom om hun zaak te doen draaien en Borgerhout mee levend te houden. Dat wordt hen niet gemakkelijker gemaakt, als er een tegelijkertijd een politiek bestaat om de Turnhoutsebaan steevast in een slecht daglicht te stellen en Borgerhout zelfs als een no-go-zone af te schilderen.

Telkens opnieuw hebben jongeren, bewoners en handelaars in Borgerhout het stadsbestuur gevraagd om samen te werken, en om de dialoog aan te gaan in plaats van karikaturen de wereld in te sturen. De uitgestoken hand van jongerenorganisaties om met hen in gesprek te gaan, naar aanleiding van enkele incidenten met de politie, bleef onbeantwoord. De vraag van de winkeliersvereniging en bewoners om te investeren op de Turnhoutsebaan, door het premetrostation Drink te openen en zo een herinrichting van de baan mogelijk te maken, werd op de lange baan geschoven. De vraag van het district om overleg te hebben inzake veiligheid wordt standaard afgewezen met de mededeling dat het om een ‘exclusieve bevoegdheid van de Burgemeester’ gaat. Voor Borgerhout blijven de poorten van het Schoon Verdiep dicht.

Ondanks de houding van het stadsbestuur blijven bewoners, verenigingen en handelaars zich dag in dag uit zich inzetten voor hun district. Dat is de legale economie in Borgerhout en die is duizend keer groter en sterker dan de illegale economie. Ik heb daar het grootste respect voor. Natuurlijk zijn er internationaal opererende criminelen die bepaalde handelszaken gebruiken voor het witwassen van crimineel geld of drugsgeld. Dat is in de hele stad zo, en dat moet stadsbreed en hard worden aangepakt. In plaats van te veralgemenen moet men focussen, en in plaats van een heel district af te stoten zou men moeten samenwerken om de problemen op te lossen. Tenzij het natuurlijk niet de bedoeling is om de problemen op te lossen, maar enkel om de verkiezingen te winnen door het stigmatiseren van een progressief district. Dat laatste zou wel heel erg cynisch zijn.

Zohra Othman, districtsschepen Borgerhout