Skip to content

Bouwproject Zwaantjes: verdichting of verstikking?

Bouwproject Zwaantjes: verdichting of verstikking?

Aan het drukke kruispunt Zwaantjes te Hoboken staat er een groot bouwproject in de steigers. Er komt ondermeer een woontoren van zestien bouwlagen. In alle stilte en tegen alle mogelijke adviezen in probeert schepen voor stadsontwikkeling, Rob Van de Velde (N-VA), dit project erdoor te duwen. Met de Hobokense PVDA afdeling informeren we de buurt. Dat is volgens de schepen “onnozel doen” en “jezelf interessant maken”. De oplossing voor het probleem is nochtans heel simpel, gebruik de nabijgelegen leegstaande Lemmerz-site.

Lemmerz-site of Zwaantjes?

In het noordelijkste stukje van Hoboken, aan het einde van de Krugerstraat is er een grote nood aan extra gemeenschapsvoorzieningen, betaalbaar wonen, meer groen en sport- en spelmogelijkheden. De mensen uit de buurt zouden dat graag zien op de Lemmerz-site. De oude fabriekssite aan de Lage Weg ligt er al een aantal jaren verlaten bij. Het is een ideale plek om Hoboken verder uit te breiden op mensenmaat. Maar de grond is van verschillende eigenaars en de plannen rond de site gaan niet vooruit.

Aan de andere kant van de Krugerstraat, aan het kruispunt Zwaantjes, ligt er al veel te lang een stukje Hoboken te verkankeren. Iedereen in de buurt wil dat dat opgelost wordt. Wij ook. De locatie is perfect voor woningen, voor winkels, voor uitbreiding van de school, voor een kinderkribbe, voor serviceflats, voor sociale huisvesting, ja zelfs voor een sporthal….

Maar de locatie is niet geschikt voor alles tegelijk. De plannen die er nu zijn overschrijden de draagkracht van de buurt. Een kinderdagverblijf van 106 plaatsen met 3 lagen appartementen erbovenop. Een bouwblok met 6 woonlagen en een woontoren van 16 lagen, met een woonzorgcentrum, serviceflats, assitentiewoningen en een sporthal. Het stadsbestuur heeft hiervoor op 18 augustus een bouwvergunning gegeven. Over die bouwvergunning stelde ik de schepen 3 vragen op de voorbije gemeenteraad.

Drie vragen aan de Schepen

  • Wanneer wordt de buurt geinformeerd?

Er is net iets te veel geheimdoenerij over de bouwplannen. Dit project propt te veel op een te kleine plaats en de mensen uit de buurt hebben daar heel wat vragen over. Volkomen terecht. De buren komen naast een bouwblok van 6 lagen of een toren van 16 lagen of 54 meter te wonen, maar ze zijn niet ingelicht. Er zijn bewoners wiens zonnenpanelen in de schaduw van de toren komen liggen, maar ze konden hun vragen nog aan niemand stellen.

Een aantal buren zijn in het voorjaar naar de districtsraad van Hoboken gestapt en hebben daar te horen gekregen dat het bestuur geen informatie kon geven om geen procedurefouten te maken. Op onze vraag naar duidelijke informatie, op de commissie van mei dit jaar, antwoordde de Schepen Rob Van De Velde dat de Stad nog niet betrokken was, dat het om een privaat project ging en dat de projectontwikkelaar niet verplicht is om te communiceren.

Dat vinden wij heel bijzonder. Want er komt een kinderdagverblijf, een dienstencentrum, 123 assistentiewoningen, serviceflats, een sporthal, er is sprake van de renovatie van een school, maar de stad zwijgt in alle talen. Wie gaat de crèche uitbaten? Wie koopt het dienstencentrum? Wie zal de school renoveren? Waar kunnen de mensen terecht met hun individuele vragen? Kortom, wanneer gaat de Schepen het project waar hij zo fier over is, eindelijk eens toelichten?

  • Waarom een vergunning tegen advies van de stedelijke diensten?

De vergunning wordt afgeleverd tegen het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Die baseert zich op de negatieve beoordelingen van de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), de brandweer en de Welstandscommissie.

Ook heel wat buurtbewoners formuleerden hun bezwaren tegen het project. Nogmaals, zo’n hoogbouw past niet in een wijk waar de huizen maximum 4 bouwlagen hebben. Het legt letterlijk een schaduw op de buurt. Maar het college haalt het zotste argument naar boven : “er is nog hoogbouw in de buurt. Kijk maar naar de Silvertopblokken”. Kunnen we dit nog ernstig werk noemen? De 3 Silvertoptorens zijn niet eens zichtbaar vanuit de wijk Zwaantjes. Ze liggen in vogelvlucht 1,8 km verder!

  • Hoe krijgen we garanties voor de school?

Er is de kribbe, die al in de stijgers staat in de Krugerstraat. Er is de woonblok, de woontoren en de sporthal die nu vergund zijn. En er is de nabijgelegen school die zou kunnen renoveren en uitbreiden in een latere fase. Voor dat laatste zijn er nu geen garanties. De adviezen van de stedenbouwkundige ambtenaar en de Gecoro geven aan dat het veel beter zou zijn om het hele terrein als één geheel te ontwikkelen. Het college zou dat als voorwaarde kunnen stellen, maar doet het niet. En we vragen ons af waarom?

Scheldpartijen in plaats van antwoorden

Wie gehoopt had antwoorden te krijgen van schepen Rob Van De Velde, is er aan voor de moeite. In plaats van antwoorden kregen we een scheldpartij. Voor de Schepen zijn de buurtbewoners die om informatie vragen en bezwaren tekenen per definitie allemaal vermomde PVDA-ers. En de mensen van de stedelijke administratie dienen allerminst het maatschappelijk belang. Ze maken slechts compilaties van de wetgeving. En tot slot, over dit project vragen stellen, is voor de Schepen enkel een manier om zichzelf interessant te maken.

“Pure Zwaanzin”

Als het op bouwen aankomt en zich aan de regels houden, zou het stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open VLD) het goede voorbeeld moeten geven. Maar met dit project toont ze dat in Antwerpen alles mogelijk is. Je moet gewoon goede vriendjes worden met de schepen en dan komt alles in orde. De Zwaantjeswijk wordt hier niet verdicht. Ze wordt verstikt. In de wijk hebben ze daar nu al een uitdrukking voor: “Pure Zwaanzin”.