Skip to content

Bouwplannen P. Vekemanslaan liggen klaar in de schuif, buurt weet van niets

Bouwplannen P. Vekemanslaan liggen klaar in de schuif, buurt weet van niets

In de Paul Vekemanslaan in Hoboken wil het stadsbestuur wel degelijk het bestaande groen bebouwen. Dat blijkt duidelijk uit de voorbereidende studie die al door de stadsbouwmeester uitgevoerd is. PVDA, die de documenten opvroeg, klaagt het gebrek aan betrokkenheid met de buurt aan en roept opnieuw op om al het groen te behouden. 

Eind april protesteerden een 40-tal bewoners van de Paul Vekemanslaan op de districtsraad in Hoboken. Aanleiding was het bericht dat het bestaande groen in hun buurt zou verdwijnen voor de bouw van een school. Het zou gaan om een nieuw gebouw voor de bestaande Lucernaschool in de Hendriklei die de stad om hulp gevraagd had om een nieuwe locatie te zoeken. De buren betreurden het totale gebrek aan communicatie en benadrukten unaniem dat er in hun wijk helemaal geen nood is aan nog een school. Het bewuste terrein is nu onderverdeeld in een speeltuin, een speelbos en een voetbalveld en vervult een belangrijke rol als open ruimte voor heel wat gezinnen in de buurt.

20230630_P Vekemanslaan1     20230630_P Vekemanslaan2

Op de gemeenteraad probeerde schepen De Ridder de gemoederen te bedaren met de mededeling dat er nog helemaal niets concreets is en de Paul Vekemanslaan slechts een van de mogelijke opties was. Dat blijkt nu toch wel niet helemaal correct te zijn.

De PVDA kon het ontwerpend onderzoek van de stadsbouwmeester inkijken. Tim Joye, districtsraadslid in Hoboken betreurt de aanpak van het stadsbestuur: “De plannen dateren al van september 2022! Hoe kan het dat in april 2023 nog altijd niemand van de betrokken straat van iets op de hoogte is? Er worden plannen gemaakt vanachter een computer met cijfers en simulaties, zonder rekening te houden met de wijk. Nul op tien voor participatie.” Bovendien blijkt uit de plannen dat de stad niet alleen een school op het stukje groen wil bouwen maar ook nog een kinderdagverblijf. Joye is verontwaardigd over het gebrek aan transparantie. “Op geen enkel moment heeft de schepen vermeld dat er ook een crèche in de plannen is opgenomen. Hoe kunnen de lokale buurtbewoners hun bestuur vertrouwen als men zelfs op de gemeenteraad niet de volledige informatie deelt?”

8000 m2 buurtgroen

In het onderzoek van de stadsbouwmeester wordt nochtans het belang van het bestaande groen erkend. We lezen: “(Het terrein in) De Paul Vekemanslaan is een publieke, groene plek die, door haar programma, grootte en ligging, een meerwaarde biedt voor de buurt. Ze krijgt daarom het statuut als toegankelijk publieksgroen op buurtniveau.” Tim Joye haalt het citaat aan om het standpunt van zijn partij kracht bij te zetten: “Is het anno 2023 goed bestuur om zo’n stukje waardevol buurtgroen op te offeren? En dat voor een school die niet eens nodig is op die plek.” 

PVDA lanceerde in april een petitie voor het behoud van het groen. De partij verzamelde ondertussen al 342 handtekeningen van omwonenden. De ondertekenaars vragen een definitieve herbestemming voor de grond om het behoud van het groen en de speelruimte te kunnen garanderen. “We hebben alle begrip voor de Lucernaschool, die dringend een nieuwe locatie zoekt. Maar het bebouwen van schaars groen is echt geen piste,” onderstreept Joye. Zijn partij verwees al eerder naar de ontwikkeling van de Lemmerz-site als mogelijke oplossing voor Lucerna. 

Op zondag 2 juli organiseert de PVDA samen met de buurtbewoners een picknick. “Dan zullen wij het werk van de stad doen en de buurt transparant inlichten over de plannen,” zegt Tim Joye strijdvaardig. “We zullen de mensen daar tot in de puntjes inlichten over het onderzoek van de stadsbouwmeester. De buren hebben groot gelijk dat ze van hun oren maken, tot er iemand op het Schoon Verdiep naar hen luistert.”