Skip to content

Borealis: PVDA vraagt extra Kamercommissie over slavenarbeid in de haven van Antwerpen

Borealis: PVDA vraagt extra Kamercommissie over slavenarbeid in de haven van Antwerpen

Nadat nieuwe feiten over slavenarbeid op de bouwwerf van Borealis aan het licht kwamen, vraagt de PVDA dat de ministers van Justitie en van Werk zo snel mogelijk uitleg komen geven in de Kamer. De partij spreekt over een ongezien voorbeeld van mensenhandel en uitbuiting in ons land, en een van de grootste dossiers van slavenarbeid in de recente geschiedenis van Europa.

De PVDA wil dat de bevoegde ministers Vincent Van Quickenborne (Justitie) en Pierre-Yves Dermagne (Werk) snel uitleg komen geven in het parlement. De partij wil dat minister Dermagne terugkeert uit vakantie en dat een gezamenlijke commissie Justitie en Sociale Zaken bijeen geroepen wordt.

“Wij willen weten wie de verantwoordelijken zijn voor het feit dat er slaven werken in de Antwerpse haven”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. “De ministers moeten aangeven hoe het zo ver is kunnen komen en wat ze er tegen ondernemen.” De PVDA diende zelf al een wetsvoorstel in om de aansprakelijkheid van bedrijven die werken met onderaannemingen uit te breiden om dergelijke wantoestanden in de toekomst te vermijden.

De linkse partij vraagt dat minister Dermagne de sociale inspectie de opdracht geeft om de kantoren van opdrachtgever Borealis en de hoofdaannemers Irem en Ponticelli te laten verzegelen. Irem-Ponticelli blijkt immers een Europese draaischijf van mensenhandel te zijn, met onder meer een kantoor in Oevel. Het is volgens de PVDA meer dan waarschijnlijk dat de uitbuiting nog steeds straffeloos verder gaat. Borealis wist volgens de partij al langer van de uitbuiting van minstens 170 arbeiders op zijn werf. Het bedrijf werd eerder al op de hoogte gebracht, maar ondernam geen actie. De partij vraagt dan ook dat de ministers alle nodige middelen vrijmaken om de zaak tot op het bot te onderzoeken, met een taskforce met experten van alle betrokken diensten die specifiek op het dossier werkt.

Ook vraagt de PVDA dat de ministers garanderen dat de betrokken arbeiders correct betaald wordt, ook wanneer de werf stil ligt, en dat de slachtoffers goed worden opgevangen. “Het kan niet dat voor de opvang van deze mensen enkel naar een organisatie als Payoke wordt gekeken”, zegt Warmoes. “De bevoegde ministers moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”