Skip to content

Bomen Charlottalei moeten blijven. PVDA vraagt kap uit te stellen

Ondanks buurtprotest en tegenexpertises blijft het Antwerps districtsbestuur (N-VA, Groen, Open VLD) bij haar plan om de 55 kastanjebomen op de Charlottalei te kappen, ter voorbereiding van de heraanleg van de straat. De kap is gepland voor morgen. Nadine Peeters, PVDA-districtsraadslid in Antwerpen ondersteunt de vraag van de buurtbewoners voor het maximale behoud van de honderd jaar oude bomen en vraagt het districtsbestuur om de kap uit te stellen om alle alternatieven de kans te geven.

Na de aankondiging van de geplande bomenkap in het voorjaar verenigde de buurt rond de Charlottalei zich. Ze zamelden meer dan 2500 handtekeningen in op korte tijd en hielden verschillende acties, waaronder een grote protestpicknick. Het is duidelijk dat de buurt deze oude reuzen willen behouden wanneer de straat heraangelegd wordt.

Nadine Peeters vindt het goed dat de buurtbewoners de bomen een stem geven in het debat. "Deze bomen zijn van onschatbare waarde om het fijn stof en de ozon uit de lucht te zuiveren. Ze zorgen voor een demping van het verkeerslawaai en voor verkoeling op warme dagen. Ze maken het wonen  tussen drukke verkeerswegen als Plantin en Moretuslei en Belgiëlei rustiger en aangenamer. Het is een heel slecht idee om deze volwassen bomen te kappen" stelt PVDA-fractieleidster in het district Antwerpen. "Het verwondert des te meer van een districstbestuur waaraan Groen deelneemt. "

Nadine Peeters stuurde een mail namens de PVDA-fractie naar het districtsbestuur met de vraag om de bomenkap alvast uit te stellen. "De eerste stap is de heraanleg uit te stellen. Morgen mag er niet gekapt worden. Tot nu toe werd de districtsraad in dit gevoelige dossier niet betrokken. Een volgende logische stap is dan ook dit punt voor te leggen op de districtsraad van 18 september", vindt Nadine Peeters.

Nadine Peeters roept ook op om het overleg met de buurt verder te zetten. "De bewoners vragen duidelijk om betrokken te worden en willen mee nadenken. Dat is een luxe die je niet kan laten liggen. Bekijk de nieuwe studie die stelt dat de bomen nog jaren kunnen meegaan grondig. Slechts enkele bomen vormen een acuut gevaar. De heraanleg van de straat zou de bomen nog verder beschadigen, maar ook hiervoor kunnen alternatieve plannen opgemaakt worden”, besluit Peeters.

Perscontact

Nadine Peeters