Skip to content

Bewoners serviceflats Zorgbedrijf zien huur voor tweede keer stijgen dit jaar

Bewoners serviceflats Zorgbedrijf zien huur voor tweede keer stijgen dit jaar

Bewoners van serviceflats van het Zorgbedrijf kregen eind augustus voor de tweede keer op een jaar tijd een brief met slecht nieuws in de bus. Het Zorgbedrijf verhoogt voor de tweede keer dit jaar de huurprijs. Daarmee stijgt de huurprijs met elf procent. “Het Zorgbedrijf verliest haar sociale opdracht uit het oog,” reageert Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor PVDA. “De Vlaamse regering maakte een tweede indexering van huurprijzen mogelijk. Wettelijk gezien is dit allemaal in orde, maar voor de bewoners is dit een zware klap. Het Zorgbedrijf en voorzitster Van Doesburg (N-VA) zou beter extra middelen aan Vlaanderen vragen, in plaats gewoon de facturen van de bewoners te verhogen.”

Naar aanleiding van de hoge inflatie maakte de Vlaamse regering het mogelijk voor zorginstellingen om hun prijzen dit jaar niet één maar twee keer te indexeren. Voor serviceflats van het Zorgbedrijf Antwerpen betekent dat concreet dat de huur op nog geen jaar tijd met elf procent stijgt. In maart 2022 was er reeds een stijging van 5,74%, en sinds 1 september steeg de huurprijs opnieuw met 5,44%.

“Ik ben boos dat mijn huur nog eens wordt opgeslagen. In maart was het al schrikken, maar dit doet me echt pijn”, vertelt Armand, bewoner van een serviceflat in Wilrijk. “In maart sloeg de huur op van 1053 euro, naar 1113. Vanaf september moet ik 1174 euro betalen. Ook de voorschotten voor de gemeenschappelijke kosten zoals het onderhoud van de liften, het waterverbruik en het onderhoud van het gebouw zouden mogelijks stijgen met 35 euro. 155 euro extra betalen per maand, dat is toch niet normaal. Mijn totale huur bedraagt nu de helft van mijn pensioen. Daar komt mijn energierekening nog bovenop. Tegelijkertijd verslechtert de dienstverlening meer en meer. Het personeel doet wat het kan, maar komt gewoon handen te kort.”

De bewoners van de serviceflats zijn verontwaardigd. De stijgende energiefactuur en stijgende huurprijs wegen zwaar door. De extra kosten zijn meer dan de stijging van hun pensioen. “En terwijl het Zorgbedrijf de huurprijzen verhoogt, gaat de dienstverlening er op achteruit: personeelstekort, stroompannes, defecte liften, het zijn maar enkele van de gebreken die de mensen naar voor brengen.” vult bewoner Armand aan.

Lise Vandecasteele vindt dat het Zorgbedrijf met deze prijsstijging haar sociale opdracht uit het oog verliest. “De betaalbaarheid van de serviceflats is al langer een probleem. Mensen betalen meer dan 1000 euro per maand voor een kleine flat. De huurprijs nu plots nog met elf procent verhogen is niet sociaal.”

“We vragen schepen en voorzitster van Doesburg deze prijsverhoging ongedaan te maken en in de plaats aan te kloppen bij de Vlaamse regering om het probleem van de stijgende kosten aan te kaarten. We mogen dat niet gewoon verhalen op onze ouderen,” besluit Vandecasteele.