Skip to content

Betaalbaar wonen is grote afwezige in plannen van stadsbestuur voor Arenawijk

Betaalbaar wonen is grote afwezige in plannen van stadsbestuur voor Arenawijk

PVDA Antwerpen reageert positief op de plannen voor het openbaar domein voor de Arenawijk. Het is goed dat het groen behouden blijft, maar betaalbaar wonen is de grote afwezige in wat er nu op tafel ligt. “Wij pleiten al lang voor een grondige renovatie van de wijk, de huidige sociale woningen zijn helemaal afgeleefd ” zegt Kristof Vissers, districtsraadslid in Deurne voor PVDA. “Naast de kwestie van het behoud van het groen en de mobiliteit is er natuurlijk de dichtheid en de betaalbaarheid van het wonen Op deze vlakken zien we minder inspraak en ambitie.”

PVDA Antwerpen vraagt al lang om een grondige renovatie van de Arenawijk in Deurne. Dat renovatie noodzakelijk is, beseft iedereen die in de wijk woont of op bezoek komt heel goed. In dat opzicht zijn de plannen van het stadsbestuur dus meer dan welkom. Beter laat dan nooit. De linkse partij maakt bij dat plan echter wel enkele kritische bedenkingen.

Zo wordt er in het persbericht dat de stad uitstuurde veel aandacht besteed aan vergroening en ontharding. Terecht natuurlijk, de Arenawijk is één van de groenste wijken van Deurne en dat moet zo blijven. “Het is goed dat daar aandacht naar gaat en er daarover inspraak voor de bewoners is, maar tegelijk zien we dat dat op andere vlakken veel minder het geval is,” zegt Kristof Vissers.

“Waar nog wel veel te winnen valt, is op vlak van sociale woningen. In Deurne is amper 5% van het aantal woningen sociaal. Nu wordt het aantal sociale woningen dat verdwijnt in de Zuidrand, gecompenseerd met nieuwe woningen aan de Noordzijde. Men streeft enkel naar een behoud van hetzelfde aantal. Dat kan ambitieuzer. De stad moet deze kans benutten om ook van de woningen in de zuidrand, die geprivatiseerd worden, een derde sociale woningen te maken. Zo hebben we een impact op het aantal sociale woningen in Deurne, en dat komt de betaalbaarheid ten goede” weet Vissers.

Ook over de concrete invulling van de gebouwen hebben de bewoners blijkbaar minder inspraak als rond het groen. “De hoogte van sommige blokken, wel acht verdiepen hoog, moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bewoners,” gaat Vissers verder. “We zijn blij dat de toegankelijkheid tot de Arenahal verbeterd wordt, maar wij zouden graag zien dat die hal terug haar oorspronkelijke rol krijgt: multifunctioneel, open en met ruime toegangsuren voor de buurtbewoners.”