Skip to content

Besparingen Antwerps stadsbestuur kosten rusthuisbewoners 264 euro per maand

Besparingen Antwerps stadsbestuur kosten rusthuisbewoners 264 euro per maand

De cijfers van het nieuwe meerjarenplan van het Antwerpse Zorgbedrijf kleuren opnieuw bloedrood. 122 miljoen euro, zoveel komt het Antwerpse stadsbestuur tekort in de subsidiëring van haar publieke ouderenzorg. “Het is duidelijk dat betaalbare ouderenzorg geen prioriteit is voor dit stadsbestuur. De besparingen van het stadsbestuur kosten de rusthuisbewoners vandaag al 240 euro per maand.” Dat berekende PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele op basis van het nieuwe meerjarenplan. “Het is bovendien opmerkelijk dat de slechte financiële cijfers halsoverkop opgesmukt worden via een onduidelijke lening vanuit het stadsbestuur van 70 miljoen euro.”

Op de algemene vergadering van het Zorgbedrijf van 27 februari presenteerde de schepen en de directie de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Het Zorgbedrijf zit in financiële problemen door de hoge energieprijzen en de besparing op de werkingsmiddelen vanuit de Vlaamse overheid. “Maar de grote schuldige voor de financiële malaise zijn de besparingen vanuit de stad Antwerpen. De stad betaalt in totaal 122 miljoen euro te weinig voor de sociale opdracht die ze van het Zorgbedrijf verlangen. Het Zorgbedrijf financiert die nu met eigen middelen, maar concreet betekent dat een hogere factuur voor de bewoners van maar liefst 264 euro per maand”, aldus Vandecasteele.

De gevolgen van de financiële malaise bij het Zorgbedrijf zijn niet min. “Door de daling van de dotaties kan het zorgbedrijf enkel investeringen doen waartoe ze contractueel verbonden zijn. Er is geen ruimte om bij onverwachte omstandigheden (nieuwe regelgeving, brandveiligheid) een tandje bij te steken.” Dat staat te lezen in het meerjarenplan. Het gaat zelfs zover dat vanaf 2024 het werkkapitaal onvoldoende zal zijn om de lonen van het personeel en de facturen van de leveranciers op tijd te betalen. Het Zorgbedrijf zal dus leningen moeten afsluiten om de normale werking verder te kunnen zetten. De schulden, die in 2025 oplopen tot 374 miljoen euro dreigen een molensteen rond de nek van het Zorgbedrijf te worden, weet Vandecasteele.

“Om de slechte cijfers op te smukken regelde schepen van Doesburg (N-VA) halsoverkop een onduidelijke lening van 70 miljoen euro vanuit het stadsbestuur. Net genoeg om een break-even te kunnen neerleggen.” Zo leerde Vandecasteele op de algemene vergadering. In een collegebesluit van 10 februari wordt een ‘gecommitteerde kredietfaciliteit’ van 70 miljoen goedgekeurd, een soort verbintenis voor een lening. De voorwaarden van deze lening liggen helemaal niet vast, legde de schepen uit op de algemene vergadering. “Dit is kunst en vliegwerk om toch maar niet correct te financieren. Het lost structureel niets op. De schepen zegt een derde poging te willen wagen om het Zorgbedrijf te privatiseren. Dat zou de kosten van het Zorgbedrijf drukken, maar daar is niets van becijferd. En bovendien leren we keer op keer dat de beloftes van lagere prijzen en betere dienstverlening bij privatisering van zorg niet waargemaakt worden.”

De onderfinanciering van de stad staat in schril contrast met de financiering vanuit de gebruikers van het Zorgbedrijf. “De senioren in serviceflats of woonzorgcentra zien hun factuur twee keer per jaar geïndexeerd, tot een stijging met meer dan honderd euro per maand. De oplossing is niet moeilijk, indien de stad aan haar verplichtingen voldoet en het Zorgbedrijf correct financiert dan kan de factuur voor de rusthuisbewoners alvast met 240 euro per maand omlaag”, besluit Vandecasteele.