Skip to content

Behoud het groen op de Kielsevest

Behoud het groen op de Kielsevest

Behoud het groen op de Kielsevest

De stad Antwerpen wil de officierswoningen op de Kielsevest slopen en de bomen die er staan kappen. Zij zullen plaats maken voor een nieuwe brandweerkazerne en een kantoorgebouw van 8 verdiepingen hoog.

De mening van de buurt is nooit gevraagd, terwijl dit project een belangrijke impact heeft op ons. Daarom organiseren we met de lokale werking van de PVDA een bevraging bij de buurtbewoners.

De corona-crisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om groene ruimte te hebben dicht bij de mensen. Ook de droogte en de hittegolf van vorig jaar leren ons dat verdere betonnering een slecht idee is. Bomen zorgen voor wateropslag en verkoeling in de stad, én dragen bij aan ons mentaal welzijn. De hele stad moet ontharden, maar het weinige groen dat er is wordt opnieuw gebetonneerd. In de plannen is er nergens vervanging voorzien voor deze speelruimte en dit groen, terwijl de parken in de buurt klein en overbevolkt zijn.

De officierswoningen zijn de enige bovengrondse gebouwen die Antwerpen nog herinneren aan de Brialmontvesting, een militaire verdedigingsgordel die uitermate bepalend was voor de ontwikkeling van de stad. Monumentenzorg gaf een negatief advies voor de sloop van deze woningen. Hier werd geen rekening mee gehouden door het stadsbestuur. In de leuke tuinen er rond gaan er tentoonstellingen door, een zomerbar...

De brandweerkazerne in de Paleisstraat is aan vervanging toe. Maar waarom moet hiervoor opnieuw een stuk van het weinige groen dat we hebben in onze wijk tegen de vlakte? Er zijn alternatieven in de buurt, bijvoorbeeld de site op de hoek van de Lange Elzenstraat en de Desguinlei of Blue Gate. Zijn deze overwogen?