Skip to content

Atlas Antwerpen: "Luister naar ons" - werkonderbreking voor behoud van middelen en inspraak

Atlas Antwerpen:

Donderdagmorgen klokslag 10u onderbrak het personeel het werk bij Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen. De talrijk aanwezige personeelsleden en vakbondsafgevaardigden hadden een duidelijke boodschap aan de directie: "Luister naar ons!".

Atlas is de dienst die ondersteuning geeft aan anderstalige nieuwkomers. Er is nog steeds veel nood aan inburgering en lessen Nederlands in Antwerpen, werk genoeg dus. En toch wordt de dienst afgebouwd, dat klopt niet. Vorig jaar werden er al 30 personeelsleden ontslagen, onder wie 3 personeelsafgevaardigden. En ondertussen gingen er nog eens zeker 8 personeelsleden in vooropzeg.

Hoog tijd dus om een krachtig signaal te geven, in eerste instantie aan de directie, maar ook aan de leden van de raad van bestuur en aan minister Homans. Het personeel eist nu dat er geen bijkomende ontslagen meer komen. Dat de middelen voor een kwalitatieve dienstverlening behouden worden. En dat het personeel structureel en diepgaand betrokken wordt bij het uittekenen van de toekomst van Atlas. Ondertussen hebben reeds 180 medewerkers deze eisen onderschreven, dat is bijna twee op de drie personeelsleden. Met hun grote deelname aan de actie toonden de medewerkers meteen dat ze het meenden. Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid van de PVDA was ook aanwezig om haar steun te betuigen aan de actievoerders.

In de Griekse mythologie is Atlas degene die de wereld op zijn schouders draagt. "Onze naam is heel toepasselijk. Maar het beleid moet ook zien dat ook onze schouders sterk genoeg blijven, zodat de vele wereldburgers ook effectief hun weg kunnen vinden in Antwerpen." vertelt één van de medewerkers. Momenteel is er een audit bezig bij Atlas waarvan de resultaten over twee weken gecommuniceerd zullen worden. Bij deze audit is er echter geen inspraak van de eerstelijnsmedewerkers, enkel van de leidinggevenden. De ervaringen van de personeelsleden op de werkvloer zijn nochtans cruciaal om een correct beeld te geven van het functioneren van de organisatie. Daarom vragen de personeelsleden ook focusgesprekken als belangrijk onderdeel van de audit.

Over twee weken wordt er ook een reactie verwacht van directie, raad van bestuur en minister Homans. Afhankelijk daarvan zullen vakbonden en personeelsleden verdere acties overwegen. Deze eerste actie was alvast een stevig succes.