Skip to content

Antwerpse sp.a begraaft strijdpunten al in eerste zitting Bijzonder Comité

Antwerpse sp.a begraaft strijdpunten al in eerste zitting Bijzonder Comité

Op 9 januari vond de eerste zitting plaats van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD), voorheen gekend als het OCMW comité. Dat OCMW had N-VA'er Duchateau als voorzitter, in het nieuwe BCSD is dat de sp.a'er Tom Meeuws. Maar dat maakt bitter weinig verschil, stelde Lise Vandecasteele vast. Ze zetelde drie jaar voor de PVDA in de OCMW-raad en doet dat opnieuw in het BCSD. “Het was echt onthutsend. De nieuwe voorzitter had de mogelijkheid om Vlaams Belang uit het Comité te weren, maar nam die niet waar. En ook inhoudelijk begraaft sp.a haar strijdpunten van de afgelopen zes jaar.”

Op het Bijzondere Comité voor Sociale Dienst passeren alle individuele aanvragen van mensen die een leefloon of andere hulp vragen. De politiekers van het BCSD moeten hun akkoord of desakkoord geven of mensen al dan niet hulp krijgen. “Het is onlogisch dat politiekers zeggenschap hebben in individuele dossiers. En het is onaanvaardbaar dat daar een partij toegelaten wordt die racisme predikt en bepaalde bevolkingsgroepen als minderwaardig beschouwt. Want je weet gewoon dat zij mensen verschillend gaat behandelen afhankelijk van hun afkomst. De voorbije zes jaar zetelde Vlaams Belang niet in de comités, nu wordt het opnieuw toegelaten”, zegt Lise Vandecasteele. 

Vlaams Belang in Bijzonder Comité, dankzij sp.a

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) maakte een model van huishoudelijk reglement voor het BCSD waarin ze adviseert de leden van de Comités te verkiezen in een geheime stemming. Daarbij stemmen de verkozen raadsleden wie effectief mag zetelen in de Comités. Als het Vlaams Belang bij die stemming geen enkele stem zou krijgen van een andere partij, zou ze niet mogen zetelen in de Comités. “Via die procedure was het dus mogelijk om het Vlaams Belang uit de Comités te weren. Ik diende op basis daarvan een voorstel in, maar schepen Tom Meeuws (sp.a) nam daar alleen akte van en legde een eigen voorstel op tafel waarin Vlaams Belang wel in die Comités zetelt. De sp.a-fractie keurde vervolgens die samenstelling goed.”

Ook begraaft schepen Meeuws de strijdpunten waarvoor zijn partij de voorbije jaren wel heeft gevochten. Sp.a protesteerde - terecht - mee tegen de verplichting voor mensen die het OCMW om hulp vragen bij de betaling van een huurwaarborg om een conformiteitsattest te tonen. “Dat blijkt nu nog steeds een verplichting te zijn. Maar of een huurder al dan niet zo’n conformiteitsattest krijgt, hangt helemaal af van de goodwill van de huiseigenaar. Meestal zijn er ook kandidaat-huurders die geen conformiteitsattest nodig hebben, omdat ze de huurwaarborg zelf kunnen betalen. Voor de verhuurder is het natuurlijk eenvoudiger om aan die mensen te verhuren. Het zijn dus net de meest kwetsbare huurders die vaak in het zand bijten. Dat deze maatregel niet wordt teruggedraaid onder sp.a-voorzitterschap is onbegrijpelijk”, zegt Lise Vandecasteele.

Ook voor hulp bij medische kosten, reken niet op sp.a

Daarnaast doet sp.a geen inspanningen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen met een leefloon. Sp.a protesteerde tegen de afschaffing van de medische waarborg en steunde nadien de vraag om de medische waarborg opnieuw in te voeren. Daarmee worden mensen die een leefloon ontvangen en een chronische ziekte hebben systematisch geholpen bij medische kosten en bij de ziekenfondsbijdrage. “Een leefloon ligt ver onder de armoedegrens, zelfs zonder medische uitgaven kun je daar amper mee overleven. Als je wil dat mensen uit de armoede kunnen klimmen, moet je er op zijn minst voor zorgen dat ze toegang hebben tot gezondheidszorg”, legt Lise Vandecasteele uit. “Maar ook hier blijft de filosofie van voormalig N-VA-schepen Duchateau overeind en zal er slechts per uitzondering sprake zijn van een medische waarborg. Ook hier schikt sp.a zich naar N-VA, ook nu ze zelf de schepen levert.”

 

(Foto van Karina Brys)

debug info: this is the footer for domain antwerpen
debug info: this is the footer for domain for existing data