Skip to content

Anne Delespaul verkozen als nieuwe voorzitter PVDA Antwerpen: “we gaan meer plaats geven aan arbeiders en jongeren”

Anne Delespaul verkozen als nieuwe voorzitter PVDA Antwerpen: “we gaan meer plaats geven aan arbeiders en jongeren”

Op het provinciaal congres van de PVDA in Antwerpen werd Anne Delespaul (33) met een grote meerderheid verkozen tot nieuwe voorzitter. Ze volgt Wouter Van Damme op, die de afgelopen 15 jaar aan het hoofd van de provinciale afdeling stond. Met Anne kiest de PVDA voor verjonging en vervrouwelijking in Antwerpen. De komende jaren wil de linkse partij meer plaats geven aan arbeiders en jongeren. “Wie echt een progressief beleid wil, die moet bij de PVDA zijn.”


Anne, je woont en werkt in Antwerpen met je vriend en dochtertje, maar oorspronkelijk kom je uit de Kempen, klopt dat?

Inderdaad, betrapt (lacht). Ik kom uit Mol, maar woon intussen toch al meer dan zes jaar in Antwerpen. Mijn dochtertje gaat hier naar de stedelijke crèche, en ik werk in Deurne als huisarts. Helemaal geïntegreerd dus!


Je werkte tot voor kort als arts bij Geneeskunde voor het Volk, een initiatief van de PVDA, waar dokters gratis geneeskunde verstrekken. Waar komt je engagement vandaan?

Ik ben altijd al iemand geweest die graag onder de mensen is, die actief wil zijn op het terrein. Ik ben jarenlang actief en leiding geweest bij de scouts. En toen ik nog op de middelbare school zat, raakte in betrokken in de verzustering tussen Mol en Santo Tomas, een dorpje in Nicaragua. Ik deed er vrijwilligerswerk en tijdens het laatste jaar van mijn geneeskundestudies liep ik er enkele maanden stage. Tijdens mijn studies stond ik mee aan de wieg van de Belgische afdeling van de internationale geneeskundestudentenbeweging. Mijn ouders zijn trouwens ook heel geëngageerde mensen. Het “bougeren” voor een doel heeft er dus altijd al wel wat ingezeten. 


En dan kies je om ook actief te worden bij de PVDA? 

Ja, die wil om de maatschappij te veranderen, die is alleen maar gegroeid door huisarts te zijn. Je ziet immers elke dag patiënten met vragen en moeilijkheden die je niet binnen de vier muren van je kabinet kan oplossen. Polsproblemen door een te hoog werkritme aan de band bij automonteur Dirk. Burn-out door het tekort aan personeel bij verpleegster Elke. Angststoornissen door het racisme dat de zestienjarige Safwan dagelijks ervaart. Je kan dan wel pijnstillers, kiné, ziekteverlof of psychotherapie voorschrijven, maar je moet ook de oorzaken van die problemen aanpakken. En die oorzaken zijn maatschappelijk bepaald. Bij Geneeskunde voor het Volk en bij de PVDA pakken we die oorzaken aan, samen met onze patiënten, leden en sympathisanten. Voor een gezonde maatschappij die mens en milieu op de eerste plaats stelt en niet de winst.

Nu wil ik dat engagement dus nog een versnelling hoger schakelen, door me volop te smijten in het provinciaal voorzitterschap. Ik wil toch zeker Wouter bedanken voor zijn engagement de afgelopen 15 jaar. De partij is enorm gegroeid onder zijn leiding de laatste jaren. We haalden onze eerste verkozenen op lokaal én nationaal vlak. En sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn we in de provincie Antwerpen gegroeid van 71 naar 99 basisgroepen. Op dat elan wil ik graag verder gaan.


Laat ons het daar dan maar direct over hebben. Je werd in december tot provinciaal voorzitter verkozen op het provinciaal congres van PVDA Antwerpen. Welke ambities zijn er tijdens het congres nog naar voren geschoven? 

Inhoudelijk zetten we in op twee belangrijke assen, die voortvloeien uit ons nationaal congres vorig jaar: verjonging van de partij en meer plaats geven aan arbeiders en arbeidsters. We zien nog heel veel groeimarge voor ons bij jongeren en willen daar volop op inzetten. De jeugd komt in beweging voor heel veel zaken: kijk maar naar de klimaatjongeren, de cultuurstudenten, de organisaties die op straat kwamen tegen haat en fascisme toen De Winter een forum kreeg aan de Universiteit Antwerpen of jongeren in actie voor vrouwenrechten en tegen seksisme.

Wij zetten daarop in met jonge talenten als Manal Toumi, districtsraadslid in Deurne en willen onze werkingen zelf verjongen. Want wij worden allemaal ouder, dat is normaal, maar de partij mag niet oud worden. Daarnaast willen we ook onze jongerenorganisaties beter ondersteunen. RedFox, onze jongerenbeweging voor jongeren in het middelbaar, heeft ondertussen honderden leden in onze provincie, maar kan nog veel meer groeien. Hun jaarlijks festival DiverCity trok vorig jaar duizenden jonge bezoekers en hun woordvoerder Amina Vandenheuvel maakt naam op TikTok met haar toffe, maar ook politieke video’s. Dan zie je het potentieel! We willen hen daarbij helpen waar het nodig is, zonder het initiatief van hen over te nemen. Ook onze studentenbeweging Comac in de belangrijke studentenstad Antwerpen en de Pioniers met hun kampen voor jonge kinderen verdienen onze aandacht en hulp. 

Daarnaast geven we een centralere plaats aan arbeiders en de werkende klasse in de leiding van de partij. De nieuwe provinciale raad, die ook op het congres werd verkozen, telt meer arbeiders dan ooit. Hun ervaring, hun contacten, ideeën en hun engagement hebben we nodig om de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. We bouwen onze bedrijfswerkingen verder uit, zoals die rond busbouwer Van Hool, waar we opkomen voor de tewerkstelling in de toekomst. En we schuiven ook binnenkort ook een aantal sterke gezichten naar voor, mensen die recht van de vloer komen. Dat gaat vonken geven tegenover al die politici in maatpak met hun wetstraattaaltje. (lacht)


Hoe gaat zo’n congres in zijn werk? Verloopt dat op dezelfde manier als bij pakweg de traditionele partijen?

Zeker niet, bij ons gaat het er een pak democratischer aan toe. Wij nemen eerst onze tijd om grondig te discussiëren en eenheid te zoeken over de inhoud, de grote lijnen die we uitzetten voor de komende vijf jaar. Dat doen we doorheen een congres met afgevaardigden uit alle werkingen, dat verschillende maanden in beslag neemt. Dat doen we net omdat we willen dat onze arbeiders en jongeren actief kunnen deelnemen, hun gedacht kunnen zeggen en dat we dan samen tot de beste besluiten kunnen komen. Dat is iets helemaal anders dan andere partijen die er op een dag een tekst van honderden bladzijden doorjagen waarbij het duidelijk is dat alles op voorhand is vastgelegd door de partijleiding.

Als die inhoud afgeklopt is, dan kiezen we een ploeg die het best die oriëntaties tot uitvoering kan brengen de komende jaren en die de rijkdom van onze partij weerspiegelt. Met verpleegsters en chemie-arbeiders, met jonge werkenden en studenten, met Antwerpenaren en Kempenaren, met kameraden die goed ingeplant zijn in hun wijk en op hun bedrijf… Ik ben heel blij dat die ploeg mij als voorzitter heeft gekozen, ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan.


In de provincie - en in de stad Antwerpen in het bijzonder - staan jullie voor grote uitdagingen de komende jaren. Bart De Wever riep Vooruit onlangs nog op om de coalities met PVDA op te blazen. Welk alternatief kunnen jullie aanbieden tegenover het beleid van bijvoorbeeld het stadsbestuur in Antwerpen?

Dit stadsbestuur stuurt de factuur van de energiecrisis door naar de Antwerpenaar, privatiseert de openbare ouderenzorg, snoeit in het sociaal beleid en legt kritische stemmen het zwijgen op, terwijl het zoete broodjes bakt met de vastgoedbonzen. Wij willen dat beleid echt in een andere richting duwen. 

Borgerhout, waar we met de PVDA mee besturen met schepen Ben Van Duppen, toont dat dat kan. Ben doet daar schitterend werk, we helpen lokale verenigingen met hun energiefactuur en kiezen ervoor om mensen bij elkaar te brengen. Investeren in mensen dus, in plaats van in citymarketing en stenen als het cruiseponton of de tunnel onder de Scheldekaaien. In 2024 staan we voor de keuze: het besparingsmodel van De Wever, of het verbindende model Borgerhout. Wij kiezen resoluut voor dat laatste en staan klaar om het model Borgerhout uit te breiden. 

Als je ziet dat N-VA en Vooruit steeds dichter tegen elkaar aanschurken en Groen zich nu ook daaraan wil verbinden, brengen wij een ander verhaal. Je trekt het beleid niet naar links door met de N-VA in zee te gaan, maar door radicale keuzes te maken voor de werkende klasse, verbinding, sociaal werk, zorg… Dat maakt van een sterke PVDA de beste garantie voor sociale keuzes en een stad op mensenmaat. Wij zijn de actiefste partij van ‘t stad die de noden van de mensen serieus pakt, die samen met hen de strijd voor een socialer Antwerpen aangaat, die altijd opkomt voor de gewone werkende Antwerpenaar in de gemeenteraad.


Veel mensen zijn de politiek beu. Wat zou je tegen hen zeggen om hen te overtuigen?

Wat maakt de PVDA volgens jou zou speciaal? Wat onderscheidt jullie van de rest?


Wij zijn een partij op het terrein, een partij van doeners. Kijk naar de energiecrisis, waar onze mensen van Wilrijk tot Deurne en van Merksem tot Hoboken de wijken in trekken met onze eisen voor een prijsblokkering, om Engie te doen betalen en voor de nationalisering van de energiesector. Dat is een concreet alternatief, maar meteen ook iets wat mensen zelf kunnen doen, waarmee ze hun lot zelf in handen nemen samen met honderden, duizenden anderen. We steunen ook de strijd van de vakbonden tegen de hoge prijzen en voor meer koopkracht. 

Tegelijk bieden we ook concrete hulp voor problemen met energiefacturen, daarvoor zijn we met Geneeskunde voor het Volk en de PVDA de “Eerste hulp bij hoge energiefacturen” gestart. Vrijwilligers en medewerkers van Geneeskunde voor het Volk gaan daar aan de slag met de vragen die mensen hebben over hun energiefactuur: over sociaal tarief, om hen te helpen hun voorschotfactuur te verlagen, om te kijken of er geen fout zit in de afrekening…


Tot slot: samen met je voorzitterschap is ook het jaar 2023 begonnen. Heb je goeie voornemens?

Ai ai, dat zijn vaak wensen die je niet waarmaakt eh. Ik wilde bovendien meer gaan sporten en aansluiten bij het zaalvoetbalploegje dat we met enkele kameraden net gestart zijn. Maar nu is mijn enkel toch wel verstuikt zeker. Laat ons het dan maar houden om meer vrienden zien op café, ik zal wel gaan supporteren. (lacht)