Skip to content

PVDA vraagt uitstel en herevaluatie afbouw stadsloketten naar aanleiding van cyberaanval

PVDA vraagt uitstel en herevaluatie afbouw stadsloketten naar aanleiding van cyberaanval

Al bijna een week zijn de computersystemen van de stad Antwerpen in panne. Cybercriminelen hebben de IT-infrastructuur gehackt en de computers geblokkeerd. De cyberaanval heeft een enorme impact op de dienstverlening en op het werk van het stedelijk personeel. “Gedreven door personeelsbesparingen was het stadsbestuur van plan om nog maar eens een hele hoop fysieke stadsloketten af te bouwen vanaf 1 januari. Er zouden digitale zuilen komen die het werk zouden overnemen.” zegt PVDA-gemeenteraadslid, Mie Branders. “Dat plan wordt best herbekeken. Hou alle loketten volwaardig open, want dienstverlening blijft mensenwerk.” 

De cyberaanval heeft een enorme impact op de stedelijke dienstverlening. “De loketten kunnen geen parkeervergunningen meer afleveren, de bibliotheken kunnen geen boeken meer uitlenen, musea geen tickets meer verkopen, het hele interne mailsysteem is geblokkeerd. De stad kreunt en het zal vermoedelijk nog weken aanhouden”, weet Branders. 

Deze cyberaanval maakt het extra moeilijk voor de vele delen van de stad zoals de sociale centra, de stedelijke kinderopvang, de loketten, het Zorgbedrijf, de stedelijke musea, het stedelijk onderwijs... waar al een onderbestaffing is.

De PVDA is een voorstander van digitalisering wanneer die gedreven wordt om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren en met oog voor voldoende veiligheid. “Helaas is in Antwerpen de drijfveer achter de digitalisering al te vaak het besparen op personeelskosten. Hierdoor gaat men te snel en wil men niet investeren in het meekrijgen van alle burgers, ook zij die minder mee zijn met de nieuwe technologieën. Vele Antwerpenaren voelen zich vaak terecht aan hun lot overgelaten”, stelt Branders.

Een heel concreet voorbeeld hiervan is de afbouw van de fysieke loketten ten voordele van digitale dienstverlening, het zogenaamde plan ‘loket op maat’ dat op 1 januari zou ingaan. “Het lokettenplan was eigenlijk al veel te krap getimed. Met de huidige IT-problemen problemen op de loketten lijkt het een heel slecht plan om aan die deadline vast te houden. Een uitstel lijkt logisch en het zou rust geven als men dat ook snel aan het personeel en de Antwerpenaar communiceert.”

Branders dringt naast uitstel ook aan op een evaluatie van het ‘loket op maat’. “Dat plan lijkt vooral op maat van een kille besparingslogica en niet op maat van de inwoners van de districten Hoboken, Borgerhout, Ekeren, Bezali, Berchem en de wijk Linkeroever die de openingsuren van hun loket zien dalen tot meer dan de helft van de uren. Het is met de cyberaanval ook duidelijk geworden dat technologie doordacht moet worden ingezet en ook gevaren kan inhouden. Hou de loketten volwaardig open. Goede dienstverlening is en blijft nog steeds een mensenwerk”, stelt Branders.