Skip to content

PVDA vraagt dringende gemeenteraad om uit impasse cultuursector te geraken

PVDA vraagt dringende gemeenteraad om uit impasse cultuursector te geraken

Het rommelt in de Antwerpse cultuurwereld. Na het ontslag van stadsdichter Ruth Lasters en de protesten van de jonge kunststudenten geven nu ook de vier overgebleven stadsdichters er de brui aan. “De impasse met de Antwerpse culturele wereld lijkt totaal”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele. “Respect voor de stadsdichters dat ze voor hun overtuiging opkomen en de moed hebben om deze stap te zetten. Het is nu aan het hele stadsbestuur, niet enkel schepen Ait Daoud (N-VA), om het vertrouwen te herstellen met de culturele wereld. Wij vragen hiervoor om een gemeenteraad bij hoogdringendheid bijeen te roepen”.

Het Antwerpse stadsbestuur is er op korte tijd in geslaagd om het hele Antwerpse cultuurlandschap in de gordijnen te jagen. Het startte met de weigering om het gedicht “Losgeld” van Ruth Lasters, een aanklacht tegen het stigmatiseren van jongeren die een technische richting volgen, op te nemen als stadsgedicht. Vervolgens besliste het schepencollege om drastisch te snijden in de cultuursector en weigert de bevoegde schepen elke dialoog met de kunststudenten. Nu blijken ook de gesprekken over de invulling van het stadsdichterschap met de vier overgebleven stadsdichters - Yannick Dangre, Lotte Dodion, Lies Van Gasse en het duo Proza-K - op niets te zijn uitgedraaid.

“De stadsdichters hebben sterke kritieken op het stadsbestuur. Ze spreken over  de koudheid van dit stadsbestuur en de samenlevingsvisie die het uitdraagt. Ze voelen een gebrek aan interesse en ondersteuning voor stadsdichters. Het instituut is uitgehold tot een lege doos, zegt één van hen. Het is dan een logische, maar moedige beslissing om hun ontslag te geven”, vindt Vandecasteele. “Bij de PVDA zien met lede ogen aan hoe een nieuwe generatie kunstenaars aan de kant wordt geschoven en op straat moet komen voor haar overleven.”

“We leggen drie constructieve voorstellen op tafel om uit het vertrouwen met de cultuursector te herstellen. Ten eerste, stop de besparingen op cultuur. Iedereen is het erover eens dat het afschaffen van de projectsubsidies een blunder van jewelste is. Draai dat terug en ga in dialoog. Daarnaast vragen we om het stadsdichterschap in ere te herstellen. Bouw verder op de goede ervaringen die er vele jaren zijn geweest. Om dat alles te bespreken vragen wij een spoedzitting van de gemeenteraad. Zodat we deze beslissingen kunnen nemen en een debat te hebben over de toekomst van het cultuurbeleid in Antwerpen. De studenten en cultuurmensen moeten gehoord worden om het vertrouwen kunnen herstellen”, besluit Vandecasteele.