Skip to content

PVDA Hoboken lanceert buurtbevraging: ‘Laat omwonenden mee beslissen’

PVDA Hoboken lanceert buurtbevraging: ‘Laat omwonenden mee beslissen’

Al jaren wordt er gesproken over de bouw van een 16 verdiepingen hoge toren aan de Zwaantjes. Na protest van een grote groep omwonenden werd de start van de bouw tot nu toe tegengehouden. Nu er recent plots sprake bleek te zijn over een verkoop van de grond, weten bewoners niet meer waar ze nu eigenlijk aan toe zijn. Opnieuw wordt de buurt niet betrokken. “Het wordt tijd dat de stad het heft in handen neemt. En dat begint bij meer participatie”, zegt Hobokens PVDA-districtsraadslid Tim Joye. De lokale afdeling van de PVDA voegt de daad bij het woord en start zelf met een buurtbevraging.

Het was een vreemd zicht begin oktober. Plots hing er een bordje ‘te koop’ aan de omheining op de hoek tussen Krugerstraat en Sint-Bernardse Steenweg. Tim Joye, vertelt dat het leidde tot gemengde emoties bij omwonenden: “Enerzijds was er natuurlijk vreugde. Het lijkt alsof het plan van een toren hiermee eindelijk opgeborgen is. Maar ook wel veel vragen. Waarom kunnen we nergens meer info vinden? Staat alle grond te koop of alleen een deeltje? De mensen van de Zwaantjes willen weten wat er nu gaat gebeuren met die grond. De meesten passeren dagelijks aan het drukke kruispunt, ze zien de grond die braak blijft liggen, terwijl er net daar zoveel nood is aan meer leefruimte.”

Joye roept de stad op om actie te ondernemen: “Het gaat om een belangrijke plek in Hoboken. Hoe kan het dat iedereen van het bestuur aangeeft niet op de hoogte te zijn wanneer de grond te koop wordt aangeboden? Het wordt tijd dat schepen voor Ruimtelijke Ordening, Annick De Ridder (N-VA), zelf het heft in handen neemt. Vandaag is een belangrijk moment. Breng alle eigenaren en betrokken partijen bijeen, zorg ervoor dat iedereen kan samenwerken voor een project dat wél past in de ontwikkeling van de buurt.”

Daarbij is het essentieel om de wijkbewoners zelf te betrekken, vinden de leden van PVDA. De Zwaantjes staat bekend als een dicht bebouwde en sterk bevolkte buurt. Tim Joye legt uit dat de noden hoog zijn: “Veel mensen in de omgeving wonen klein. Ze hebben geen tuin. Groene plekjes zijn er heel weinig. Vaak wonen ze er ook nog niet zo lang, maar het is moeilijk om je buren beter te leren kennen, want veel open ruimte is er niet. Daarom ook dat de reactie van bewoners zo hevig was toen ze hoorden over de plannen voor de hoge toren. Dat is helemaal niet wat zij nodig hebben.” Laat mensen zelf hun mening geven over de toekomst van de plek, vindt de PVDA-verkozene. “De buurt heeft de voorbije jaren duidelijk laten horen wat ze niet wil. Nu is het moment om naar hen toe te stappen en te horen welke invulling zij zelf verkiezen. Die sterke boodschap zou de stad kunnen gebruiken om het project nieuw leven in te blazen.”

Omdat de stad en het district voorlopig passief blijven, besloot de linkse partij zelf met een bevraging te starten. Ze ontwierp een korte enquête waarmee ze de komende weken met leden en omwonenden deur aan deur wil langsgaan in de omliggende straten. Tim Joye is enthousiast over de eerste gesprekken: “Iedereen die we tot nu toe spraken, had een duidelijke mening. Het toont dat de nood aan publieke ruimte aan de Zwaantjes hoog is. Hoog tijd dus dat de stad werk maakt van een oplossing op maat van de buurt.”