Skip to content

“Je raakt sneller in Hoboken al joggend dan met de tram”

“Je raakt sneller in Hoboken al joggend dan met de tram”

In Hoboken heeft De Lijn vanaf deze week het traject van tram 2 ingekort en is de frequentie van tram 4 in de spits verlaagd. Oorzaak zijn de sporen op de Antwerpse Steenweg die tot op de draad versleten zijn, waardoor de tram nog maximum tien kilometer per uur mag rijden. Om deze achteruitgang in de dienstverlening aan te kaarten, hield PVDA Hoboken een loopwedstrijd tegen Tram 4. “Je geraakt tegenwoordig sneller in Hoboken al joggend dan per tram”, schertst PVDA-districtsraadslid Tineke Elst. “Deze situatie is onhoudbaar voor de reizigers. We vragen dat de sporen zo snel mogelijk vervangen worden zodat tram 4 terug kan rijden en dat De Lijn zo lang tram 2 niet kan rijden, een pendelbus inlegt.”

Omwille van versleten tramsporen op de Antwerpsesteenweg, tussen de Steynstraat en de Sint-Bernardsesteenweg, mogen trams er nog maar aan een sukkeldrafje van tien kilometer per uur rijden. De tram doet er daardoor zeven minuten langer over. De Lijn beslist daarom om tram 2 in te korten tot de Zwaantjes. Tram 4 rijdt in de spits nog maar om de 10 minuten, in plaats van om de 8 minuten.

“Dat betekent voor de reizigers niet alleen dat ze langer onderweg zijn en meer moeten overstappen”, zegt Tineke Elst, districtsraadslid voor de PVDA. “Aan de perrons in Hoboken was het deze week ook chaos troef in de ochtendspits. Reizigers stonden opeengepakt als sardienen in een blik en scholieren moesten de tram laten passeren die ze nodig hadden om op tijd op hun examen te geraken. De Lijn geeft bus 13 en 14 als alternatief, maar uitgerekend bus 14 bedient door werken het centrum van Hoboken niet tot eind juli. De Hobokense pendelaars voelen zich echt in de steek gelaten.”

Tineke Els wijst uitdrukkelijk niet naar de chauffeurs of de planners van De Lijn. “Die mensen roeien met de riemen die ze hebben. Het probleem ligt hogerop, bij de forse besparingen van de Vlaamse Regering. De Lijn maakt die kritiek heel expliciet en spreekt van ‘jarenlange structurele onderinvesteringen’ die ze nu maar moeilijk ingehaald krijgen. De reiziger is nu het kind van de rekening. Kijk naar Gentbrugge, daar wachten de bewoners al sinds november 2017 op de vervanging van de sporen van lijn 4.”

“Met dit soort fratsen jagen ze de mensen weg van het openbaar vervoer in plaats van hen te verleiden voor de tram”, zegt Els. “Op korte termijn vragen we daarom dat de dienstverlening tussen Hoboken centrum en Zwaantjes gegarandeerd wordt, bijvoorbeeld met een pendelbus, en dat er duidelijker reizigersinformatie voorzien wordt. Maar bovenal willen we uiteraard dat de sporen zo snel mogelijk vervangen worden. Het kan niet dat tram 4 in de feiten geschrapt wordt, zoals dat in het verworpen tramplan stond dat recent nog verworpen werd. Door duidelijk te maken dat je dan nog sneller bent al joggend dan wanneer je de tram neemt, we de Vlaamse regering en de stad Antwerpen een duidelijk signaal geven om een versnelling hoger te schakelen”, besluit Tineke Elst.