Skip to content

“Het beleid verdient een sanctie, niet de mensen in armoede”

“Het beleid verdient een sanctie, niet de mensen in armoede”

Kandidaat voor het Vlaams parlement Lise Vandecasteele haalde op Fiesta Social uit naar het armoedebeleid in ons land. “Zorg dat de grote multinationals eerlijk hun belastingen betalen, dan kunnen we mensen uit armoede halen.”

Eerst en vooral wil ik jullie bedanken voor de enorme steun die jullie geven! Als dat zo verder gaat gaan Peter, Jos en ik het parlement in vliegen!

Ik wil het met jullie hebben over kinderarmoede. Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin. In Antwerpen gaat dat over een op de vier kinderen.

Armoede is een onrecht, een schending van mensenrechten, dat is voor élke mens op aarde onaanvaardbaar

Mensen vragen mij, waarom spreek je over kinderarmoede? Dat is toch niet minder erg dan volwassenen die in armoede leven? En ze hebben gelijk. Armoede is een onrecht, een schending van mensenrechten, dat is voor élke mens op aarde onaanvaardbaar.

Maar kinderarmoede moet ons heel erg ongerust maken, want de jeugd, dat is onze toekomst. De een op de vier kinderen die vandaag in kansarmoede opgroeien, dat zijn de mensen die over twintig jaar zullen wonen en werken in ons land.

Kansarmoede, dat gaat over minder kansen op een goede gezondheid, minder kansen op een diploma, minder kansen op een goede job, minder kans op een stabiele huisvesting.

Wat betekent dat? Ook al doen ouders ongelooflijk hun best, het is in onze samenleving heel erg moeilijk om uit een situatie van armoede te klimmen. En dat staat in schril contrast tot de allerrijksten die héél gemakkelijk rijker en rijker worden, gewoon omdat er miljoenen op hun rekening staan.

Toch is de filosofie, zowel van N-VA als nu van sp.a in het OCMW: straf de armen

Toch is de filosofie, zowel van N-VA als nu van sp.a in het OCMW: straf de armen. Mensen moeten beter hun best doen als ze uit armoede willen geraken, en als ze dat niet doen dan moeten we hen sanctioneren. 

Beste mensen, het zijn niet de mensen in armoede die we moeten sanctioneren, het is het beleid dat we moeten sanctioneren. Want wat beloofde minister Homans over de kinderarmoede? Juist, ze zou ze halveren en we mochten haar daarop afrekenen. En wat gebeurde er? De kinderarmoede is verdubbeld.

Een tweede regeringsbelofte was het optrekken van de vervangingsinkomens. Ook die belofte hebben N-VA, CD&V en Open Vld verbroken.

Eind vorig jaar zat ik op een debat op ATV tegenover Valerie Van Peel. Zij is van N-VA en is OCMW-voorzitster in Kapellen. Wat bleek: ze wist nog niet eens hoeveel een leefloon was. Hoe wereldvreemd zijn die politiekers? Zelf verdienen ze 6.000 euro per maand, maar ze weten niet eens hoe laag het leefloon is: 910 euro per maand.  

In debatten de laatste weken hoor ik CD&V en de andere partijen allemaal mooie beloftes maken, partijen die soms al decennia in de regering zitten. Ze beloven zonder blikken of blozen dat ze de vervangingsinkomens nu wel zullen optrekken.

Zorg dat de grote multinationals eerlijk hun belastingen betalen, dan kunnen we mensen uit armoede halen

Langs de andere kant is het hen wel gelukt om de grote multinationals minder belastingen te laten betalen. Maar daardoor is er net minder geld om de vervangingsinkomens op te trekken! Zorg dat de grote multinationals eerlijk hun belastingen betalen, dan kunnen we mensen uit armoede halen. 

Daarom vraag ik jullie: stuur Jos en mijzelf naar het Vlaams parlement. Zodat we de druk kunnen  opdrijven, in het parlement én op straat. Armoede is onaanvaardbaar, er moeten nu structurele maatregelen komen. Laat ons die ministers dagelijks aan de tand voelen. Geef armoede geen kans!