Skip to content

“Don’t forget us” vragen meer dan 100 arbeiders van Borealis-werf

“Don’t forget us” vragen meer dan 100 arbeiders van Borealis-werf

"Don't forget us" en"No promises, we want acts!" zeggen de lassers en pijpfitters die uitgebuit werden op de Borealis-werf en die al sinds juli wachten op steun. Deze middag voerden ze met meer dan honderd actie in Antwerpen.

Al weken vraagt de PVDA om een taskforce om deze ongeziene zaak in al haar ernst aan te pakken. “Vorige week herhaalde ik die vraag in de speciale kamercommissie” zegt Peter Mertens. “Maar het lijkt wel alsof de ministers en de havenbazen het bestaan van de arbeiders die slachtoffer werden van uitbuiting liefst zo snel mogelijk willen vergeten. En vooral: hun verantwoordelijkheid niet willen opnemen om de toestand op de bouwwerven en de hulp aan slachtoffers te verbeteren. We hebben geen woorden van verontwaardiging en sympathie nodig van de overheid. Maar daden die zorgen dat deze mannen de steun krijgen om snel weer aan het werk te kunnen.”

Maandagmiddag voerden meer dan 100 slachtoffers van uitbuiting op de werf van Borealis in de Antwerpse haven actie. Ze lieten hun stem horen met een dringende oproep naar de overheid die de verantwoordelijkheid draagt voor de aanpak van deze ongeziene zaak van mensenhandel en slavenarbeid. Die overheid laat het vandaag afweten om de opvang en hertewerkstelling van alle slachtoffers efficiënt aan te pakken en een gelijke behandeling van alle arbeiders te garanderen.

Peter Mertens: “Het is niet te begrijpen dat er vandaag nog altijd arbeiders zijn die geen hulp krijgen. Na het “vergeten” van 17 Bengaalse slachtoffers in Deurne en het nieuws dat slachtoffers van de Borealis-werf opnieuw met valse rijksregisternummers op de werf van BASF aan het werk werden gesteld, slaat de afwezigheid van de overheid in deze zaak je toch met verstomming? Die mensen zijn wel naar hier gehaald door een opdracht van chemiegigant Borealis, die 6 miljoen euro kreeg van de Vlaamse overheid, om een nieuwe productie-eenheid in de haven te komen bouwen. Aan al die mensen zijn beloften gemaakt door de aannemer, ze hebben schulden gemaakt voor hun transport, ze hebben onmenselijke behandeling meegemaakt, om hier met hun stielkennis hun brood te komen verdienen. Maar wanneer blijkt dat die bedrijven hen beliegen en bedriegen, blijven de arbeiders zonder hulp achter? Het is toch wraakroepend dat de regering door haar afwezigheid hen weken laat wachten op hulp en papieren, op een correcte behandeling en toegang tot werk.”

In de kamercommissie over slavenarbeid op de Borealiswerf eiste Peter Mertens een taskforce om de zaak ernstig te kunnen aanpakken, en de opvang goed te kunnen organiseren. Stad, Vlaamse regering, federale regering blijven naar elkaar wijzen. Beschamend. “Met woorden van verontwaardiging en beloften van beleidsvoerders zijn de mannen niets. De tijd voor woorden is voorbij, de arbeiders hebben nu daden nodig. We roepen de federale regering dan ook op om dringend leiding te nemen naar alle betrokken ministeries overheidsdiensten, zodat de hulp aan de arbeiders van de Borealis-werf onmiddellijk wordt georganiseerd.”

Wil je de Solidariteams steunen die de arbeiders helpen?

doe een gift of geef een seintje

.