Skip to content

Antwerps stadsbestuur bespaart al tien jaar op Zorgbedrijf

Op tien jaar tijd bespaarde het Antwerpse stadsbestuur maar liefst een derde op de dotatie aan het Antwerps Zorgbedrijf. De komende jaren wil het college bovendien nog meer knippen in de middelen voor de openbare ouderenzorg. Volgens PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele, die de cijfers onder ogen kreeg, werpt dit een heel nieuw licht op de plannen om het Zorgbedrijf te privatiseren: “Het stadsbestuur zegt dat het het Zorgbedrijf wil versterken door het te privatiseren, maar de realiteit is dat De Wever en co onze ouderenzorg de afgelopen jaren zélf op droog zaad hebben gezet.”

De evolutie van de middelen die het Antwerpse stadsbestuur vrijmaakt voor zijn openbare ouderenzorg is opmerkelijk. “In 2012 ontving het Zorgbedrijf 70 miljoen euro aan werkingsmiddelen”, zegt Lise Vandecasteele, gemeenteraadslid voor de PVDA. “Wanneer je dat bedrag zou indexeren, kom je vandaag uit op een dotatie van 79 miljoen euro (1). Het stadsbestuur heeft echter beslist om forse besparingen door te voeren en maakt vandaag nog amper 54 miljoen euro vrij (2). Het Zorgbedrijf moet het dus met 25 miljoen euro minder doen, dat is een besparing van bijna een derde. En tegen 2025 wil de stad de dotatie zelfs nog verder verlagen naar 43 miljoen.”

“Het is veelzeggend dat dit stadsbestuur beslist om zijn zware besparingen gewoon door te zetten, zelfs na een coronacrisis die vele pijnpunten blootlegt in de ouderenzorg”, zegt Vandecasteele. “De tekorten moeten elk jaar opgevangen worden door de bewoners en het personeel. Die zagen de dagprijzen en de werkdruk stijgen. Betaalbare zorg en voldoende personeel behoren blijkbaar niet tot de prioriteiten van dit college.”

“Deze cijfers maken dan ook duidelijk dat de plannen van het stadsbestuur om delen van het Zorgbedrijf te privatiseren niets te maken hebben met het ‘versterken’ van de ouderenzorg”, gaat Vandecasteele verder. “Integendeel, dit stadsbestuur bespaart eerst zélf een derde van de middelen van het Zorgbedrijf weg en beweert dan dat het geen andere keuze heeft dan privékapitaal aan te trekken! Met de privatisering willen De Wever en Meeuws het net mogelijk maken om hun handen helemaal van het Zorgbedrijf af te trekken en het ‘zelfbedruipend’ te maken, zoals ze in het bestuursakkoord hebben geschreven.”

“De privatisering is een dood spoor, waar de bewoners en het personeel opnieuw de dupe van worden”, besluit Vandecasteele. “Wij roepen het stadsbestuur op om het Zorgbedrijf niet langer te zien als een kostenpost in de begrotingstabellen. Trek lessen uit de coronacrisis en laat de openbare Antwerpse ouderenzorg de trots van onze stad worden, een zorg die uitblinkt in betaalbaarheid en personeelsbeleid. Een stad die geeft om haar senioren.”

 

(1) 79.041.865,65 EUR = 70.000.000,00 EUR * 132,70/ 117,52

(2) Zie Meerjarenplan 2020-2025 Zorgbedrijf Antwerpen, p11 onderaan, tabel “dotatie” https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/uploads/media/5dee61222c44c/5-2-2-zba-meerjarenplan-2020-2025.pdf?token=/uploads/media/5dee61222c44c/zorgbedrijf-antwerpen-meerjarenplan-2020-2025.pdf

 

Perscontact:

Lise Vandecasteele