Skip to content

ABVV-syndicalist veroordeeld. PVDA: “Wij willen geen maatschappij van ja-knikkers.”

ABVV-syndicalist veroordeeld. PVDA: “Wij willen geen maatschappij van ja-knikkers.”

Tot verbijstering van zowat iedereen spreekt de correctionele rechtbank van Antwerpen een principiële veroordeling uit voor gewestelijk ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt. Hij zou schuldig zijn aan de organisatie van het stakingspiket. Deze veroordeling ondermijnt ieders recht om actie te voeren en viseert vooral mensen die een actie organiseren. Het ABVV gaat in beroep.

PVDA-voorzitter Peter Mertens reageerde bijzonder gebeten en strijdvaardig op het vonnis: "Ze laten vakbondsleiders veroordelen, omdat zij het stakingsrecht hebben uitgeoefend. Ze bedreigen rectoren van universiteiten. Ze intimideren journalisten, en arresteren hen zelfs (zoals onlangs aan het gesloten centrum in Steenokkerzeel). Ze schamen zich zelfs niet langer om openlijk te pleiten om de verdragen van de rechten van de mens te omzeilen. En morgen? Wij willen niet dat onze kinderen opgroeien in een samenleving zonder fundamentele basisrechten, in een gemuilkorfde maatschappij waar iedereen alleen maar ja baas en ja keizer mag knikken. De veroordeling van Antwerps ABVV-voorziitter Bruno Verlaeckt is een regelrechte schande, en een gevaar voor iedereen die ooit nog een actie of een tegenstem wil laten horen. De 21ste eeuw is de eeuw van de mensenrechten, en niet van de omhooggevallen Napoleons, en andere Caesars die alleen maar dromen van een eeuwigdurende oligarchie zonder een stem van verzet. No Pasaran! In het belang van alle democraten, in het belang van onze kinderen: steun de vakbonden, steun Bruno Verlaeckt​, en steun de fundamentele mensenrechten, waaronder de vakbondsrechten en het stakingsrecht."

Werkgevers en regering wilden staking breken

Op 24 juni 2016 hield het ABVV een nationale staking tegen de plannen van de regering-Michel-De Wever. Naar aloude traditie organiseerden de vakbondsmilitanten van de Antwerpse petrochemische sector stakingsposten langs de Scheldelaan. De werkgevers en ook burgemeester Bart De Wever en de regering wilden koste wat het kost de staking breken. Het piket was nog maar net opgesteld of politietroepen kwamen met waterkanon en pantserwagens de piketten “opkuisen”. Ook de andere piketten op de Scheldelaan moesten eraan geloven. Nochtans gebruikten de vakbondsmilitanten op geen enkel moment geweld. Kort na aankomst pikte de politie voorzitter Bruno Verlaeckt uit de menigte en werd hij  geboeid afgevoerd. In het protest dat daarop volgde werd ook Tom Devoght opgepakt. Lange tijd leek het erop dat het dossier verticaal geklasseerd was, pas twee jaar na de feiten verschenen de twee voor de rechtbank.

Schending van Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Tijdens de zitting van 15 juni maakten de drie advocaten van de verdediging - Walter Van Steenbrugge, Jan Buelens en Jos Vander Velpen - brandhout van de argumenten van het parket. Ze toonden overduidelijk aan dat er geen enkele grond is voor een proces over een deelname aan een stakingspiket. Toen de wetgeving waar het parket naar verwijst, in de jaren 1970 tot stand kwam, werd in het Parlement expliciet gesteld dat de nieuwe wet niet van toepassing zou zijn op syndicale acties. Dat de twee gestraft worden omdat ze een piket vormden en de weg blokkeerden, betekent een zware beperking van het stakingsrecht en het democratisch recht om actie te voeren. Jan Buelens citeerde een Duits gerechtshof dat stelt dat "collectief onderhandelen zonder recht op actie neerkomt op collectief bedelen." Jos Vander Velpen verklaarde dat de manier waarop tegen de actie werd opgetreden een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Stakingsrecht, basis van alle andere rechten

Het is onbegrijpelijk dat de rechter ingaat op de vraag van het parket om Bruno Verlaeckt als voorzitter van ABVV Antwerpen te veroordelen zodat dit als afschrikkingsmiddel kan dienen bij acties. Die veroordeling druist ook in tegen alle vroegere uitspraken in gelijkaardige zaken. De veroordeling valt een recht aan waar tientallen jaren voor gevochten is, een recht dat verankerd is in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is dankzij dat recht dat de werkende mensen al de sociale verworvenheden die we vandaag kennen, hebben kunnen afdwingen. De rechter baseert zich nu op artikel 406, dat expliciet niet bedoeld was om te gebruiken in geval van staking. De veroordeling van Bruno Verlaeckt als hoogste verantwoordelijke van ABVV Antwerpen ligt helemaal in de lijn van zijn arrestatie in juni 2016. De Wever stelde in 2016 al vóór de staking dat hij dit soort acties niet zou toelaten.

Regering-Michel-De Wever in offensief tegen vakbonden

De regering-Michel-De Wever voert op het ogenblik een fel offensief tegen het stakingsrecht en tegen de syndicale vrijheden. Ze proberen dat af te schaffen voor de cipiers, het te beperken voor de spoormannen en-vrouwen en het aan banden te leggen in de privé. Nog voor het einde van dit jaar willen ze daar nieuwe regels doen gelden. De uitspraak van vandaag pas helemaal in die lijn. Dat vindt ook Bruno Verlaeckt zelf: "Als wij niet meer mogen opkomen voor de mensen met minimumlonen, voor gehandicapten, tegen langer werken, voor rechtvaardige fiscaliteit, wie zal het dan nog voor hen opnemen? Zij willen een tamme vakbond, een vakbond die toegeeft en braaf aan het handje loopt. Zo een vakbond zullen wij nooit zijn."

Uitdaging voor elke democraat en activist

Ook elke activist en democraat moet zich geviseerd voelen. In feite al wie morgen nog wil opkomen voor ecologische eisen, tegen wapenpolitiek, voor de rechten van mensen op de vlucht. Zowat overal in België voeren ouders acties voor propere lucht aan scholen, ook zij verstoren het verkeer. Met deze veroordeling wordt ieders democratisch recht op collectieve actie bedreigd met juridische procedures en veroordelingen.
Algemeen secretaris van het ABVV Miranda Ulens gaf na de bekendmaking van het vonnis een duidelijk antwoord. "Dit vonnis is voor ons onaanvaardbaar. Daarom gaan wij er tegen in beroep. Deze strijd gaat door."

PVDA: “Regering smoort stem van vanonder en is één en al oor voor stem van vanboven”

Voor de PVDA is elke beperking van het stakingsrecht en de syndicale vrijheden onaanvaardbaar. Omdat dit een stap is in de richting van de autoritaire maatschappij die de regering ons wil opleggen. Een maatschappij die de stem van vanonder wil smoren en terwijl die van vanboven meer en meer gehoor vinden op alle regeringskabinetten. Onze maatschappijen zijn er dankzij een collectieve beweging sociaal en democratisch op vooruitgegaan. De achturendag ging samen met het stakingsrecht. De betaalde vakantie ging samen met de syndicale vrijheden. Het een kon niet zonder het ander. De ene sociale verworvenheid voedde de andere. De PVDA zal actie voeren op de twee fronten. Voor onze pensioenen, voor het recht op collectieve actie en voor de volledige vrijspraak van Bruno Verlaeckt.

Foto bovenaan: Karina Brys