Mie Branders licht Antwerps klimaatplan door in vijf punten

Antwerps klimaatplan heeft goeie ambities, maar waar zit echte modal shift? Waarom moeten huurders de volledige renovatiefactuur betalen van appartementsblokken? Waarom blijft schepen Meeuws zo hard vastklampen aan het failliete ETS-systeem? Waar blijven de budgetten voor de aan te leggen warmtenetten? Waarom blijven we betonnen pleinen aanleggen wanneer we moeten ontharden?