Merksemnaren willen tram 2 behouden

Donderdag 29 april schonk PVDA districtsraadslid Tristan Faes een gedenkplaat voor tram 2 aan districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA). Op deze gedenkplaat staan de voornamen van alle reizigers en personeel die de voorbije maanden hun mening gaven over openbaar vervoer in Merksem. In het Vervoersplan 2021 zou tram 2, de rechtstreekse verbinding tussen Merksem en Hoboken, verdwijnen.

De voorbije maanden deed PVDA Merksem hierover een bevraging. De resultaten tonen nu dat reizigers en personeel hier niet mee akkoord gaan. “92% van de mensen die we spraken vinden het verdwijnen van tram 2 slecht of zeer slecht. Zij willen dat deze populaire lijn behouden blijft als tweede belangrijke tramlijn in Merksem”, zegt Tristan Faes. “De trams zitten nu al overvol. Verbindingen schrappen en zo de capaciteit verlagen zal dat probleem alleen maar vergroten.”

De campagne die PVDA Merksem de afgelopen maanden voerde ging niet alleen over het behoud van tram 2, maar ook over gratis parkeren aan de nieuwe parkeertoren aan de Keizershoek. 83% van de ondervraagde mensen wil dat parkeren gratis blijft.

“Toegankelijke park and rides rond de stad zijn belangrijk om van het openbaar vervoer de ruggengraat van onze stadsmobiliteit te maken. Maar de wijziging van een gewone park and ride in een betalende toren zorgt voor veel protest”, stelt districtsraadslid Tristan Faes vast. “Dat is ook logisch, de parkeerdruk op de woonbuurt is nu al groot. De parking betalend maken zal nog veel meer auto’s naar de woonwijken drijven. Bovendien komen we in een absurde situatie terecht. De parkeertoren aan de Keizershoek krijgt een capaciteit van 650 wagens, maar de capaciteit van de trams die naar deze toren rijden wordt verminderd.”

Onder druk van de acties gaf Minister Peeters recent toe dat het Vervoersplan 2021en de afschaffing van tram 4, 7 en 2 herbekeken moet worden. “In de districtsraad vroeg ik dat district Merksem zich zou uitspreken vóór het behoud van tram 2. Om die druk nog te verhogen. De Merksemse meerderheid van N-VA, Vooruit en CD&V deed dit helaas niet”, aldus PVDA districtsraadslid Faes. “Samen met al die mensen die onze bevraging steunden, zullen we de druk blijven opvoeren.”

Foto's