Meerjarenbegroting Antwerpen: “De Wever doet een Jambonneke”

Vandaag kwamen we het meerjarenplan van de Stad Antwerpen voor de periode 2020-2025 te weten via een persconferentie waarop we niet uitgenodigd werden. Met dit meerjarenplan wil het stadsbestuur de stad van morgen in de steigers zetten. “Dit is niet het plan waarmee we de sociale en ecologische noden van de stad tegemoet gaan. Onder de mooie woorden liggen besparingen en privatiseringen die de burger niet mag zien”, zegt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders.

De gevolgen van de Vlaamse Regering zijn hard en asociaal

Het Antwerps meerjarenplan komt uitzonderlijk laat omwille van de aanslepende Vlaamse onderhandelingen. Dat budget heeft namelijk belangrijke implicaties op de stad. Het hele Antwerps stadsbestuur, zowel N-VA, sp.a als Open VLD, is zeer tevreden met het Vlaamse regeerakkoord. “Dit Vlaams akkoord heeft de meest stedelijke inslag ooit”, dixit burgemeester Bart De Wever. Ook schepen Tom Meeuws (sp.a) treedt hem bij: “wat Antwerpen betreft, ben ik gerustgesteld.”

Mie Branders reageert: “Excuseer. Een regering die twee miljard in de zorg, in het onderwijs, bij onze openbare diensten, in de cultuur en op het woonbeleid bespaart is geen stadsvriendelijk bestuur. De Vlaamse beslissingen zullen een grote impact hebben op vele Antwerpenaren. Denk maar aan de ontoereikende budgetten voor De Lijn die ervoor zullen zorgen dat de Antwerpenaar nog langer zal kunnen wachten aan het bus- of tramhokje.”

Besparingen worden verstopt

“Volgens burgemeester De Wever zal dit stadsbestuur meer investeren dan enig stadsbestuur voordien. Tiens, waar hebben we dat nog gehoord? Ook in Antwerpen tracht De Wever een Jambonneke te doen”, zegt Mie Branders. “De vraag die je je moet stellen is: waar komt het geld dan vandaan? In de perstekst lees je dat dit gebeurt door budgetten strategisch te herschikken en een strikte budgettaire discipline op te leggen. Ik lees dat als: de stad gaat besparen, maar ze geeft het zelf niet toe.”

Business, Bezoekers en Brains

Het stadsbestuur zet de keuzes van de voorbije zes jaar voort. Ze wil de stad vooral aantrekkelijk maken voor de 3 B’s: Business, Bezoekers en Brains. “Kijk naar Het Steen, het oudste cultuurpatrimonium van onze stad, dat gaat dienen als toegangspoort voor de cruisetoeristen”, stelt Mie Branders. Het congrestoerisme wordt verder uitgebouwd met het kroonjuweel van de Handelsbeurs. Schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) droomt van een Diamant 2.0, dat innovatieve processen rond de financiering van de diamantsector zal opzetten.

Districten, kind van de rekening

De districten blijven ondergewaardeerd. Zij zijn nochtans het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat. Zij hebben sociale functies naar jongeren en senioren. Ze voorzien in een cultuur- en sportaanbod. Ze zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van straten, pleinen en parken. “Hun budget groeit niet voldoende mee met de bevoegdheden die ze erbij krijgen. Het is niet normaal dat de districten maar 2% van de hele stedelijke begroting ontvangen, dat is ruim onvoldoende”, vult Mie Branders aan.

Afbouw publieke dienstverlening

De nieuwe stadsbegroting gaat verder de publieke dienstverlening afbouwen ten voordele van de private. De kinderopvang moet de komende jaren groeien, maar dat zal uitsluitend met privépartners gebeuren. Men zal belastinggeld gebruiken om private initiatieven te subsidiëren ten koste van de eigen stedelijke kinderopvang. Wooncontroles om te controleren of de kwaliteit van de huizen ok is zullen binnenkort gebeuren door een private firma. Ook het Zorgbedrijf zal in de toekomst een private poot krijgen. “De PVDA blijft zich verzetten tegen de verdere afbouw van publieke dienstverlening”, besluit Mie Branders.

 

Perscontact: Mie Branders