Machtspartijen doen iedereen besparen, maar geven zichzelf opslag

Het stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open VLD stelt op de komende Antwerpse gemeenteraad een verhoging van de zitpenningen van 42% voor. Voor de gemeenteraadsleden zou dat van 150 naar 213 euro per zitting gaan. PVDA-raadslid Mie Branders vindt dat een af te keuren vorm van zelfbedieningspolitiek in een tijd van koopkrachtverlies en aaneengeschakelde besparingen op de dienstverlening en het personeel van de stad. De PVDA stemt alvast tegen.

Zitpenningen in Antwerpse gemeenteraad plus 42% 

Volgende maandag zal de Antwerpse gemeenteraad stemmen over de verhoging van de zitpenningen voor gemeenteraadsleden en de verloning van de districtsschepenen. Daarnaast wordt in de districten ook gestemd voor de verhoging van de zitpenningen van de raadsleden. 

Voor de gemeenteraadsleden gaat het van 150 euro naar 213 euro. Dat is een verhoging van 42%. In de perstekst van de meerjarenbegroting lezen we dat het stadsbestuur zichzelf een strikte budgettaire discipline oplegt waarbinnen ze de volgende 5 jaar zal werken, aangestuurd door een constante professionalisering van haar organisatie. “Dat moeten we dus lezen als: iedereen trekt de buikriem aan, behalve wij zelf”, zegt Mie Branders. De PVDA berekende dat dit een meeruitgave is van 1,4 miljoen euro in de huidige legislatuur.

Districtsburgemeester en -schepenen krijgen opslag van 40%

Een districtsburgemeester en de districtsschepenen kregen voordien 50% van de verloning van een burgemeester of schepen van een gemeente met ongeveer evenveel inwoners. Maandag ligt het voorstel klaar om daar 70% van te maken. Dat is een loonsverhoging van 40%. De stad berekent dat dit een meerkost is van 906.000 euro per jaar, dat komt op 5,4 miljoen op een hele legislatuur. Opgeteld met de zitpenningen van de gemeenteraadsleden gaat het dus over een kleine 7 miljoen euro extra die de komende 6 jaren niet naar sociaal beleid gaat.

Ook in de districten verhogen de zitpenningen, behalve in Borgerhout

In de districten zullen de raadsleden ook stemmen over de verdubbeling van hun eigen zitpenningen, van 75 euro naar 150 euro per zitting. Onder het motto van de herwaardering van de districten en omdat het erg leeft onder de districtsraadsleden, volgens schepen Kennis (N-VA). “Het is erg bitter dat die meerkost ook nog eens van het al veel te krappe districtsbudget moet komen”, vindt Mie Branders. Het district Borgerhout met haar alternatief bestuur van Groen, PVDA en sp.a koos al kant, daar zullen de zitpenningen niet verhoogd worden.  

(Update: na het publiceren van dit artikel ontdekten we dat ook de zitpenningen voor de leden van het Bijzonder Comité voor Sociale Diensten verhogen en dat de zitpenningen voor districtsraadsleden stijgen naar 213 euro en niet naar 150 euro. In totaal komt de hele operatie neer op een meerkost van 11,4 miljoen euro).

Equivalent voor de uitbating van de kinderboerderij

Het geld dat nu van de stadskas extra naar de verloning van de schepenen en de mandatarissen gaat, kan geen tweede keer uitgegeven worden aan concrete projecten. In het district Deurne komt het verhogen van de zitpenningen neer op 90.000 euro, evenveel als het totale districtsbudget voor jeugd. In de stad Antwerpen zouden we met de 1,4 miljoen euro die nu naar extra zitpenningen gaat, de Kinderboerderij terug in publieke handen kunnen geven. "Voor het heropenen van de kinderboerderij is een groot draagvlak bij de jonge gezinnen in Antwerpen, niet voor de zelfbedieningspolitiek van de meerderheidspartijen. We zullen dan ook overtuigd tegenstemmen, volgende maandag wanneer het voorligt op de gemeenteraad”, besluit Mie Branders.

 

Perscontact: Mie Branders