Loodwaarden van kinderen in Moretusburg schieten opnieuw omhoog

Deze week vielen de resultaten van de laatste lood-in-bloed-prik bij de kinderen van de Hobokense wijk Moretusburg in de bus. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders, die de resultaten van de patiëntjes van Geneeskunde voor het Volk ook als huisarts ontvangt, reageert aangedaan. “De resultaten zijn niet goed, integendeel. We hadden dit niet verwacht. Zes maanden geleden waren de waarden nog beter dan ooit. Er waren toen in de hele wijk maar 2 kinderen met een waarde boven de 10 microgram. Vandaag zien we dat van de 20 kinderen van onze praktijk die getest zijn, al 4 kinderen boven de 10 microgram zitten en zelfs 2 kinderen boven de 20 microgram. Dat is meer dan vier keer boven de grenswaarde die de WHO oplegt”.

Toch testen ondanks corona

“Enerzijds zijn we heel tevreden dat we echt hebben doorgeduwd om de bloedprik te laten doorgaan tijdens de coronacrisis”, zegt Mie Branders. “Met de dokters van Geneeskunde voor het Volk hielpen we om zoveel mogelijk kinderen toch te laten testen ondanks de lockdown. Heel wat ouders waren niet erg happig om hun kind te laten testen in deze tijden. Dat is begrijpelijk. Daarom namen we persoonlijk contact op met onze patiënten in de wijk om hen gerust te stellen dat de bloedname in alle veiligheid zou verlopen. Dat heeft hen over de drempel geholpen. Het is ook de eerste keer dat er een samenwerking is met de nieuwe wijkverpleegkundige. Zij is nu ook een belangrijke brug in de wijk om mensen te informeren en te motiveren. Omwille van de brand en de sluiting van de scholen was het voor ons enorm belangrijk om de bloedprik te kunnen laten doorgaan en de impact te monitoren. Dat voorgevoel wordt nu jammer genoeg bevestigd in de cijfers.”

Oorzaak voor stijging nog niet duidelijk

Begin maart werd de buurt nog opgeschrikt door een stevige brand in de loodraffinaderij van Umicore. De dagen nadien waren de loodwaarden in de lucht licht verhoogd in de wijk, maar het is onduidelijk of dit nu een rol speelt in de vastgestelde verhogingen. Want nadien lag de loodraffinaderij uiteraard stil, ook nu nog. “Na de brand kwam er natuurlijk de lockdown en de sluiting van de scholen”, zegt Mie Branders. “Daardoor brachten de kinderen veel meer tijd door in de wijk zelf. Er moet snel duidelijkheid komen wat nu de belangrijkste verklaring is voor deze onverwachte stijging. Nogmaals, ik ben er van ondersteboven. De gezinnen doen zo erg hun best, door regelmatig te stofzuigen, met water te poetsen, handjes te wassen, en dan dit…”

PVDA heeft 3 eisen

Ten eerste: Meten is weten. Het is heel erg belangrijk dat de metingen 6-maandelijks blijven doorgaan en dat zoveel mogelijk ouders blijvend gemotiveerd worden om de lood-in-bloed-prik bij hun kindjes te laten afnemen. Deze meting gebeurde nu enkel bij de kinderen uit de wijk Moretusburg. Er werden geen kinderen getest buiten de wijk. Het zou erg interessant zijn om een controlegroep te hebben. Volgende keer is dat zeker aan te raden. Met Geneeskunde voor het Volk staan we weer klaar om daarbij te helpen.

Ten tweede: deze cijfers zijn een domper voor de vele gezinnen in de wijk, nadat de loodwaarden twee jaar na mekaar mooi daalden. Was er meer uitstoot vanuit het bedrijf of is er meer opname door de kinderen tijdens de lockdown of is het van allebei een beetje? Daarvoor hebben we de gedetailleerde cijfers van de emissies van Umicore nodig van de eerste helft van dit jaar. De cijfers op de website van Umicore tot april 2020 vertellen ons onvoldoende. We willen dat de wijkbewoners toegang krijgen tot recentere cijfers en ook meer in detail. Zeker nu. De Medische Werkgroep Lood heeft als opdracht om ernstig te onderzoeken of de herstellingen aan de loodraffinaderij in alle veiligheid kunnen doorgaan.

Ten derde: Het is wenselijk dat de kinderen die het dichtst in de nabijheid van het bedrijf wonen, tijdens de zomermaanden dagdelen kunnen doorbrengen buiten de wijk. Zeker nu vele gezinnen niet op reis naar het buitenland kunnen gaan. Daar ligt een opdracht voor het district met haar jeugd- cultuur- en sportaanbod. Samen met de wijkverpleegkundige moet het district er echt werk van maken om de gezinnen hierin te informeren en actief toe te leiden naar vrijetijdsbesteding. Het is een fantastische meerwaarde dat de wijkverpleegkundige er nu is, dankzij de strijd van de buurt en de PVDA na het incident van 2016. We hopen dat ze alle middelen krijgt om te doen wat nodig is om de getroffen gezinnen te ondersteunen.

 

Perscontact:

Mie Branders