Laat dit tragische ongeval een echt keerpunt worden voor verkeersveiligheid

Op 24 augustus vond er een dodelijk verkeersongeval plaats in de Lange Leemstraat. Twee kindjes werden gegrepen door een vrachtwagen wanneer ze de straat overstaken. PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele betuigt haar steun aan alle betrokkenen en vraagt het stadsbestuur om werk te maken van een veiliger verkeer. “De experimenten die afgelopen jaren genomen zijn om de kruispunten veiliger te maken zijn pogingen met de handrem op” stelt Vandecasteele. “Dit dodelijk ongeval moet het stadsbestuur dwingen om resoluut en ondubbelzinnig in te zetten op de verkeersveiligheid.”

Al sinds het tragische ongeval van Ziggy in Deurne in 2014 luidt er een heel duidelijke roep in Antwerpen van verontruste ouders, mobiliteitsexperten, fietsers- en voetgangersbewegingen om de wegen en kruispunten in het bijzonder veiliger te maken. Groen licht betekent dat je veilig kan oversteken, zeggen ze.

Jarenlang negeerde het stadsbestuur de vraag voor zulke conflictvrije kruispunten die in Nederland de normaalste zaak van de wereld zijn. Wanneer in 2017 er op één maand drie dodelijke ongevallen plaatsvinden en er een ongeziene betoging van 2000 fietsers door Antwerpen trekt geraakt de bal eindelijk aan het rollen. Eindelijk worden er enkele kruispunten conflictvrij gemaakt.

Toch voel je in de tussenkomsten van schepen Kennis (N-VA) op de gemeenteraad steeds de twijfel om resoluut te kiezen voor verkeersveiligheid. Telkens benadrukt hij dat men oog moet blijven hebben voor de wachttijden van auto’s en andere weggebruikers. Telkens komt er een verwijt naar de fietsers en voetgangers die zich niet aan de regels houden. “Dit ongeval had niet mogen plaatsvinden. Dit is de ergste gruwel die je als ouder kan meemaken en het moet dit stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) aanzetten tot actie.” stelt Vandecasteele.

“Het is heel pijnlijk dat dit specifieke kruispunt een conflictvrije lichtenregeling had en dat deze beslissing is teruggedraaid. We moeten goed onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren om er grondig lessen uit te trekken. Het argument dat de ambulances van het Sint-Vincentiusziekenhuis anders te lang moeten wachten klinkt heel vreemd want die hebben net een sirene voor noodgevallen, daarenboven zou het ziekenhuis helemaal niet betrokken zijn geweest in die beslissing”, weet Vandecasteele.

We ondersteunen de actie vanop het terrein die opnieuw plaatsvindt. “Het is zeer goed dat er opnieuw acties van onderuit worden aangekondigd. Laat het een signaal zijn om duidelijk te maken dat veiligheid in het verkeer niet iets is waarover er gemarchandeerd mag worden. Met de PVDA ondersteunen we ook de eis van de Voetgangersbeweging voor een verplichte bijzitter in vrachtwagens die niet beschikken over functionerende sensoren. Zeker in de drukke binnenstad is dat geen overbodige luxe”, besluit Vandecasteele.