Hopelijk komen er nu echte oplossingen voor de overlast aan het Sportpaleis

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de uitbreiding van het Sportpaleis vernietigd. De buurt rond het Sportpaleis is één van de wijken met het drukste verkeer van heel Antwerpen en kreunt al jarenlang onder de parkeerdruk die de evenementen op de site veroorzaken.

De PVDA steunt de buurtbewoners in hun strijd voor een leefbare wijk. “We hopen dat dit vonnis ertoe leidt dat er eindelijk echte oplossingen komen voor de buurt, want de situatie verergert met de huidige wegenwerken. De PVDA is voor een bruisende stad met evenementen en feesten, maar wel met respect voor de bewoners”, aldus Kristof Vissers, PVDA-districtsraadslid in Deurne.

De bewoners van de buurten rond het Sportpaleis kwamen in 2013 in actie naar aanleiding van de uitbreiding van het bezoekersaantal van 24.000 naar 31.400 plaatsen. In een eerste fase hingen ze affiches aan hun raam “bezoekers Sportpaleis, deze wijk is geen parking". Omdat er geen gehoor werd gegeven aan hun bekommernissen, kwamen er bezwaarschriften en werd er ook naar de Raad van State gegaan.

Ondertussen is de problematiek alleen maar toegenomen. De parking aan de uitrit van het Sportpaleis is momenteel een bouwwerf voor de voorbereidingswerken aan Oosterweel. "Het stadsbestuur en de directie van het Sportpaleis moeten eens komen luisteren naar de mensen in de buurt. Anderhalf uur rondrijden voor parking in je eigen buurt is er geen uitzondering. Als er een evenement is kunnen ze vanaf 17u de wijk niet meer binnen. Er wordt overal geparkeerd: op de zebrapaden, op voetpaden en voor privé-garages." aldus Vissers.

"Er wordt nu gedaan alsof de PVDA tegen het Sportpaleis is, maar dat is al te gemakkelijk", weet Vissers. "Al veel te lang worden de bezoekers opgezet tegen de bewoners en ontloopt de directie van het Sportpaleis en het stadsbestuur hun verantwoordelijkheid in het oplossen van de mobiliteits- en parkeerproblemen. Het is goed dat de Raad van State dit nu duidelijk op papier zet. De bewoners moeten uitgenodigd worden op de jaarlijkse evaluatie van het evenementenvervoerplan. Momenteel wordt het vervoer van en naar de site geëvalueerd zonder de bewoners. Op korte termijn stelt de PVDA een gehandhaafd parkeerverbod voor voor de bezoekers van het Sportpaleis en de Lotto Arena in alle wijken rond het Sportpaleis. We vragen de stad om werk te maken van de Park and Ride zones in de Oostrand. Er moet een optimalisatie van de Park and Ride-verbindingen komen, door verdere verbetering van het openbaar vervoer en extra shuttlediensten."