Het ISVAG-debacle: Walk and don’t look back?!

Op de Antwerpse gemeenteraad van april ondervroeg Mie Branders de schepen voor Afvalverwerking, Els Van Doesburg (N-VA) over de vernietiging van de omgevingsvergunning van de ISVAG-verbrandingsoven. Lees hier haar tussenkomst.

Beste gemeenteraadleden

 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor het verder uitbaten van de bestaande ISVAG-afvalverwerkingsinstallatie, de uitbouw van een warmtenet en de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie op dezelfde plaats, vernietigd. Jarenlang hebben de omwonenden, het gemeentebestuur van Aartselaar, de milieuraad van Aartselaar, milieu-actiegroepen, gezondheidswerkers, natuurverenigingen en politieke fracties in Wilrijk en Antwerpen argumenten op tafel gelegd tegen de bouw van een grotere verbrandingsoven op die plaats in Wilrijk, vlak bij woonwijken en langs de overdrukke Boomsesteenweg.

Al die argumenten werden telkens weggewuifd. Potdoof voor wetgeving en wetenschappelijke argumenten, loopt het stadsbestuur vooruit. Met als toppunt de plannen van voormalig schepen Philip Heylen voor een nog grotere, peperdure verbrandingsoven, die een landmark moest worden op de A12 tussen de Ikea en de Brantano.

Ik licht kort het standpunt van de PVDA toe. Dat is nog steeds hetzelfde als 25 jaar geleden. Met de PVDA zijn we vanaf dag 1 voor een uitdoofscenario van de Wilrijkse Isvag. En dat was ook de afspraak. Bij de afloop van de vergunning zou de oven gesloten worden. Voor alle duidelijkheid: alle middelen en alle kennis moeten ingezet worden op vermindering van afval, herstel en hergebruik van materialen, enz. Opslag van afval zal in de huidige eeuw belangrijker worden dan verbranding. De nieuwe oven is peperduur, 176 miljoen euro. Dat is drie keer de kostprijs van het MAS. We hebben geen grotere oven nodig als we volgens in Vlaanderen afval moeten verminderen. We weten vandaag dat er in Vlaanderen al 11% onderbenutting is van de actuele verbrandingscapaciteit.

De verbrandingsoven is slecht gelegen: een verbrandingsoven hoort niet naast een overvolle A12, tussen verschillende woonwijken. We willen niet dat afvalverbrandingsovens dienen om warmtenetten te bevoorraden, want voor je het weet zijn we afval aan het importeren om voldoende warmte te kunnen produceren. Daarenboven vinden we dat afvalverwerking in publieke handen moet blijven.

 

Vragen:

1) Trekt het stadsbestuur lessen uit de voor haar ondertussen kenmerkende manier van werken: "walk and don't look back"?

2) Welke gevolgen heeft de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de huisvuil-afhandeling binnen 6 maanden?

3) Welke gevolgen heeft de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de continuïteit van de warmtenetten die vanuit ISVAG worden bediend binnen 6 maanden?