Het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden winnen de Prijs Franken Teut 2019

Elk jaar reikt PVDA Antwerpen de Prijs Franken Teut uit tijdens haar nieuwjaarsreceptie. Hiermee wil de partij organisaties en initiatieven die opkomen voor een betere samenleving, en al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven, in de bloemetjes zetten. Dit jaar werd de Prijs Franken Teut 2019 uitgereikt aan het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden (zie foto hierboven).

Freddy De Wilder (ACV openbare diensten), Sabine Descamps (namens ACOD) en Patrick, Mieke en Johan die bij de gemeente Edegem werken namen de prijs in ontvangst (zie foto bovenaan, van links naar rechts: Freddy De Wilder, Patrick, Mieke, Johan). In november 2019 kondigde het gemeentebestuur van Edegem, waar N-VA een volstrekte meerderheid behaalde, 30 % te willen snoeien in het personeelsbestand van de gemeente. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt. Hiermee kunnen de Edegemnaars niet akkoord gaan. Terwijl de voltallige oppositie bezwaar aantekende tegen het meerjarenplan van het NV-A-bestuur, kwam het gemeentepersoneel samen met Edegemse verenigingen en bezorgde inwoners in opstand met mobilisatie, petities en creatieve acties. Met de Prijs Franken Teut 2019 willen we hen een extra hart onder riem steken.

De Franken Teut is een publieksprijs. Dit jaar werden acht initiatieven genomineerd, stuk voor stuk prachtige kandidaten die actief zijn rond thema’s van sociaal wonen, klimaat, besparingen van het rechtse beleid, vervuiling en natuurbehoud. De genomineerden van 2019 weerspiegelen de brede waaier aan initiatieven en organisaties die zich dag in dag uit inzetten om onze samenleving te veranderen en verbeteren. Maar winnen kan er maar één, en jullie kozen voor het gemeentepersoneel van Edegem en hun vakbonden.