Heb jij nog een laptop te geef voor een kind die het nodig heeft?

De lokale werkingen van PVDA Antwerpen 2018 en PVDA Borgerhout zamelden laptops in voor kinderen die zelf niet over een computer beschikken. Wegens succes - op één week tijd werden er 50 ingezameld - wordt dit initiatief nu verlengd. Heb jij een laptop te geef of wil je financieel steunen? Laat het ons weten!

“Al sinds de paasvakantie wordt er nu ‘preteaching’ gedaan, maar we merkten dat heel wat leerlingen nog steeds niet over een computer beschikken om die lessen te kunnen volgen”, zegt Nele Van Parys van de basisgroep van postcode 2018. “Onderwijs is een basisrecht en voor veel kinderen hangt dit vandaag af van het hebben van een computer. Dus staken we zelf de handen uit de mouwen. En dat leverde meer resultaat op dan verwacht!”

Sinds het einde van de paasvakantie voorzien leerkrachten weer nieuwe leerstof voor leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs. Die ‘preteaching’ verloopt voor een groot deel digitaal, via Smartschool of andere platformen en video sessies. Kinderen die thuis niet over een computer beschikken, kunnen zo maar moeilijk bijblijven.

De leden van de PVDA in Borgerhout en Antwerpen 2018 deden daarom een inzameling van laptops bij buren en kennissen om te kunnen verdelen bij kinderen die geen computer hebben. “Onderwijs is immers een basisrecht”, zegt Nele Van Parys. “Maar dat hangt vandaag voor veel kinderen af van het hebben van een laptop. De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om, na vijf weken preteaching, te zorgen dat álle kinderen ook effectief les kunnen volgen.”

“We merkten dat veel mensen wel een laptop wilden schenken, maar door de bomen het bos niet meer zagen”, vervolgt Van Parys. “Dus staken we zelf de handen uit de mouwen. Bij buren en kennissen hoorden we rond wie ergens nog een laptop in de schuif had liggen die niet meer werd gebruikt. En dat leverde meer resultaat op dan we hadden verwacht!” De lokale PVDA-afdelingen zamelden op een week tijd een vijftigtal laptops in. Via Jan Fixing Things worden de computers gerefurbished en klaargemaakt voor kinderen die een laptop nodig hebben voor afstandsonderwijs.

We merken dat er nog heel wat mensen zijn die willen helpen. We starten daarom snel met een nieuwe inzamelronde. Iedereen die thuis een laptop heeft liggen kan ons contacteren via [email protected] of bellen op 03/225.28.93.

Soms werkt een computer wel, maar is een lader of scherm kapot. In dat geval laten we de laptop niet verloren gaan en proberen we te recycleren. Ook een computer die niet meer werkt kan zo nog dienst doen. Soms lukt dat niet en moeten we onderdelen aankopen. Wil je ons daar financieel bij steunen? Dat kan op het rekeningnummer BE35-0018-7772-0037, met vermelding “Steun laptopactie”.  Vanaf 20 euro kan je zo al een laptop redden van het schroot.