Klimaatactie-fietstocht op zaterdag 18 november

De PVDA ondersteunt de actie van ACT NOW. Ze roept op om zo massaal mogelijk deel te nemen aan de fietsactie op zaterdag 18 november. De fietsactie start om 14u aan het MAS, Museum aan de Schelde. Op het einde van de actie komt de gezinsvriendelijke fietstocht ook weer toe aan het MAS.

Terwijl de klimaattop in Bonn doorgaat, is het erg waarschijnlijk geworden dat de wereld in 2017 afstevent op meer uitstoot van broeikasgassen dan ooit tevoren. Volgens een artikel in Ecowatch zou de werelduitstoot eind 2017 hoogstwaarschijnlijk 2% hoger afkloppen dan vorig jaar. En dit terwijl de uitstoot reeds jaren zou moeten dalen! In Europa zijn er zelfs landen waar de uitstoot weer stijgt. Dat staat in schril contrast met haar beweerde politiek om voorloper te zijn op klimaatvlak.

Er is duidelijk gebrek aan politieke wil om de nodige drastische en sociaal rechtvaardige maatregelen te nemen. De Duitse automobiellobby remt een snelle omschakeling naar emissiearme of -loze voertuigen af. In België en elders bereidt men zich voor op een onrechtvaardige koolstoftaks, in plaats van strenge regels in te voeren. Korte termijn winst voor de bedrijven is een grotere zorg dan het langer termijn belang van de gehele mensheid.

Daarom is het belangrijk de Belgische overheden onder druk te zetten en te houden, om eindelijk een grondig, snel en sociaal rechtvaardig klimaatplan op te stellen en uit te voeren. Zeker in de aanloop naar de belangrijke top in 2018 in Polen, waar een dialoog moet leiden tot verstrengde klimaatambities. Neem vrienden en familie mee naar de fietstocht op zaterdag 18 november!

Meer info vind je hier.