Fietspaden geraken niet sneeuw- en ijsvrij door besparingen

Op sociale media regende het de afgelopen week klachten van misnoegde pendelaars en fietsers over de slechte aanpak van de eerste sneeuwval. De meeste autowegen mochten dan al na een dag sneeuw- en ijsvrij zijn, de fietspaden waren dagen lang gevaarlijk glad. Zelfs op de belangrijkste fietsassen was het slibberen en glijden. De stad beweert dat ze verrast was door de uitzonderlijk zware sneeuwval. Volgens Mie Branders, Antwerps gemeenteraadslid voor de PVDA, kan je de slechte staat van de fietspaden niet los maken van de vele besparingen en een falend personeelsbeleid. “Het stadsbestuur moet beter luisteren naar haar eigen experten op het terrein, het stedelijk personeel. “

Groendiensten

De stedelijke fietspaden worden sneeuw- en ijsvrij gemaakt door de groendiensten. Deze zijn gedecentraliseerd en vallen samen met de districten of zijn een samenwerking van enkele districten. Deze groendiensten moesten tijdens de eerste winterprik de stedelijke fietspaden strooien, maar ze werkten vaak met minder kwalitatief materiaal. Bij een bevraging van het stadspersoneel werd ons verteld dat eind vorig jaar nieuwe strooimachines aangekocht werden. Die werken prima bij ijzel, maar niet bij sneeuwval. Het materiaal is gemaakt van licht aluminium en de aandrijving van het strooisysteem gebeurt op basis van de wielen in plaats vanop de achteras van de tractor die de strooiwagens voorttrekt. Wat gebeurde er? De wielen liepen vol sneeuw en hadden geen grip meer op de weg. Hierdoor kreeg je het fenomeen dat op fietspaden enkele meters gestrooid waren en dan weer enkele meters niet. Een wel-niet-wel-niet-wel- patroon. De oudste tractoren van de groendienst zouden dan weer de lage emissiezone niet in mogen, waardoor de karren ook manueel moesten voortgetrokken worden, zo vertellen ons mensen die het werk moesten uitvoeren.

Enveloppen

Het aankoopbeleid ligt bij de groendienst. Zij beschikken over een jaarlijks budget dat zij kunnen inzetten voor materiaal en voor uitbesteding van taken. “Door de personeelsbesparingen is er een personeelstekort en moeten er tegenwoordig veel meer opdrachten worden uitbesteed aan externe firma’s. Hierdoor verkleint de pot voor de aankoop van materiaal, met de aankoop van minder goede strooitoestellen tot gevolg”, legt Mie Branders uit.

Expertise

Het stedelijk personeel beschikt over heel veel expertise in het sneeuw- en ijsvrij maken van onze straten en fietspaden. “Zij doen dit vaak al jaren. Ze weten wat er werkt en niet werkt, maar ze worden door hun oversten en dit beleid niet betrokken in de beslissingen. Laten we maximaal inzetten op hun expertise, en laten we niet besparen op onze sneeuwdiensten. Gladde fietspaden zijn gevaarlijk en duwen nog meer Antwerpenaren op de autowegen die al zo vol zitten”, besluit Mie Branders.  

foto: fietsbult.wordpress.com