Districtsbestuur Deurne verkiest zitpenningen boven armoedebestrijding

In november besprak de Deurnese districtsraad de meerjarenbegroting 2020-2025. De eerste vaststelling is dat de districten in Antwerpen nog steeds veel te weinig middelen hebben voor de taken die zij in onze samenleving moeten uitvoeren. Daarnaast ziet PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers vooral een groot tekort aan middelen voor armoedebestrijding en krimpende budgetten voor cultuur, jeugd en sport.

De Antwerpse districten krijgen van de stad Antwerpen een budget dat veel te laag is. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren alle Deurnese lijsttrekkers het daarover eens. Tijdens een debat op ATV wilden zij een verdubbeling van de middelen om dezelfde taken op een fatsoenlijke manier te kunnen uitvoeren. PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers: “Die verdubbeling is er een jaar na de verkiezingen bijlange na niet gekomen. Er zijn weliswaar middelen bijgekomen: over een periode van zes jaar stijgt het budget van 23 naar 36 miljoen euro. Maar er zijn vooral heel wat nieuwe bevoegdheden en opdrachten bij gekomen, die natuurlijk ook heel veel centen kosten.”

Zelfs N-VA districtsburgemeester Sekeris zei tijdens de begrotingsdebatten dat het erop lijkt dat het district na de decentralisatie minder mogelijkheden en middelen heeft. Bij die decentralisatie kregen de districten in 2018 meer financiële middelen, maar vooral meer opdrachten voor groenonderhoud, jeugd, sport en cultuur. Sekeris zei bovendien dat het district elke twintig jaar het volledige openbaar domein zou moeten kunnen heraanleggen, maar dat dat met deze budgetten in Deurne helemaal niet zal lukken. “Beseft de burgemeester wel wat dat betekent?”, vraagt PVDA fractievoorzitter Kristof Vissers zich af. “Dat betekent dat onze straten vol niet herstelde putten liggen. Maar dat betekent ook dat onze wegeninfrastructuur niet meegroeit met de tijd. Dat onze wegen niet aangepast zijn aan een stijgend aantal verplaatsingen en inwoners. Dat er in onze publieke ruimte geen aandacht is voor ontharding en gescheiden riolering. Maar ook dat er in ons district onvoldoende verkeersaandacht is voor voetgangers en fietsers.”

Krimpend budget voor cultuur, jeugd, sport, en armoedebestrijding

Het district verzorgt een aanbod voor jongeren, voor senioren, voor sporters en cultuurliefhebbers. Een aanbod dat er voor moet zorgen dat de Deurnenaars als gemeenschap met elkaar op een toffe en fijne manier door het leven gaan. Maar ook die middelen staan onder stevige druk. “Het districtspersoneel organiseert een fantastisch aanbod met een heleboel activiteiten voor een brede waaier aan deelnemers”, weet Kristof Vissers. “Maar ze moeten dat nu allemaal met heel wat minder middelen doen. Het totale cultuurbudget vermindert met 18%, het sportbudget zelfs met 25%.”

Daarbovenop schrapt het district een aantal waardevolle projecten uit het verleden. Vissers geeft een voorbeeld: “Gezonde Voeding op school is één van de projecten om ook vanuit het district kansarmoede te bestrijden en zo de lege brooddozen uit onze scholen te bannen. Maar in plaats van de moeilijkheden van het project aan te pakken en op te lossen, schrapt het districtsbestuur  gewoon het hele project.”

Verhoging zitpenningen

Hoewel de budgetten van het district dus duidelijk onvoldoende zijn, verhoogt de Deurnese meerderheid van N-VA, sp.a en Open Vld de zitpenningen van de raadsleden van 75 naar 214 euro per zitting. “Elk jaar goed voor 60.000 euro extra kosten op de begroting van het district,” zegt Vissers. “Dat is evenveel als het totaalbudget dat Deurne in haar senioren investeert. Of het zesdubbele van wat het districtsbestuur de voorbije jaren aan kansarmoedebestrijding besteedde. Dat is redelijk onthutsend. Helemaal erg wordt het als je de totale verhoging van 11,4 miljoen euro bekijkt die de stad extra zal uitgeven aan zitpenningen en weddes van schepenen en burgemeesters. In 2016 had het stadsbestuur aan Deurne een mooi en multifunctioneel jeugdcentrum aan Park Groot Schijn beloofd. Begin dit jaar bleek dat er toch te weinig geld is voor dit project. En dus krijgt Deurne nu een lightversie van een jeugdcentrum. Dat er geen geld zou zijn voor een goed uitgebouwd jeugdcentrum krijgt in het licht van de verhoogde zitpenningen een heel wrange smaak.”