Discriminatie op huurmarkt vraagt om structurele aanpak

Het stadsbestuur liet praktijktesten uitvoeren om de discriminatie op de Antwerpse huurmarkt in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat vier op de tien Antwerpse makelaars af en toe discrimineert en dat een vijftigtal hardleerse makelaars systematisch discrimineert. Grootste slachtoffers zijn rolstoelgebruikers en etnische minderheden. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders reageert. “Het is goed dat de discriminatie zwart op wit op papier bewezen wordt. Het is zaak om de hardleerse discriminatie aan te pakken én voor meer betaalbare en kwalitatieve woningen op de huurmarkt te zorgen, want daar wringt natuurlijk het schoentje.”

VUB-Professor Pieter-Paul Verhaeghe leidde het onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt. Gedurende meer dan een jaar werden er 3.500 tests uitgevoerd bij 280 makelaars. Het beeld van discriminatie op de Antwerpse huurmarkt is hiermee goed in beeld gebracht, met ook minder bekende resultaten. “Zo is het voor mij onthutsend hoe sterk de discriminatie van mensen in een rolstoel is”, legt Branders uit. “Maar de cijfers zijn natuurlijk ook belangrijk naar de nieuw rechtse partijen N-VA en Vlaams Belang toe. Zij beweren dat racisme een relatief begrip is en dat het te vaak als excuus wordt gebruikt voor eigen falen. Dat klopt dus niet.”

Alleen sensibiliseren werkt niet

Het onderzoek stelt dat er bij vijftig makelaars aversieve discriminatie in het spel is, waarbij men discrimineert omwille van een bewuste, racistische afkeer van etnische minderheden. Hiervoor vragen de onderzoekers expliciet naar juridische praktijktesten. Desondanks wil Schepen voor Gelijke Kansen, Karim Bachar (sp.a) enkel inzetten op sensibilisering in samenwerking met de sector. 

“Maar we weten uit ervaring dat enkel sensibilisering onvoldoende is”, stelt Branders. “Door het aankondigen van dit onderzoek in de media wist de sector dat er controles aan kwamen en toch werd er gediscrimineerd. Het gaat bovendien in tegen de beleidsaanbevelingen van de onderzoekers die zeggen dat er een cruciaal evenwicht moet zijn tussen informeren, sensibiliseren, controleren, empoweren en handhaven. Alle aspecten zijn hierbij noodzakelijk: de sensibiliserings- en informatiecampagnes kunnen niet zonder controle. De totaalaanpak is nodig.”

“Het is jammer dat de sp.a voor coalitiepartner N-VA gezwicht is.” zegt Mie Branders. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen zwoeren ze nog bij praktijktesten met handhaving, nu volstaat sensibilisering.” 

Pak de huurmarkt aan 

Het onderzoek stelt dat een tekort aan betaalbare woningen op de woningmarkt ervoor zorgt dat verhuurders en vastgoedmakelaars kieskeuriger en strenger kunnen zijn ten opzichte van kandidaat-huurders en vraagt om werk te maken van een voldoende groot en betaalbaar huuraanbod.

“De wooncrisis is terug van nooit weggeweest” besluit Branders. “Schepen Duchateau (N-VA) beweerde enkele jaren geleden nog dat als alle woningen aan de basiskwaliteit moeten voldoen, dat we dan 100.000 Antwerpenaren op straat zouden moeten zetten. Deze stad voert een non-beleid op vlak van wonen. Er wordt aan een rotvaart gebouwd in Antwerpen, maar die nieuwbouwwoningen zijn onbetaalbaar voor gewone werkende mensen. Dit stadsbestuur zou moeten inzetten op systematische woningcontroles op de huurmarkt, op het stellen van richthuurprijzen en op het bijbouwen van sociale woningen. Want een goede woning, dat is een basisbehoefte voor iedereen.”

 

Perscontact

Mie Branders