De PVDA blijft zich verzetten tegen de komst van een nieuwe, grotere verbrandingsoven

In september werd de vergunningsaanvraag van ISVAG voor een afvalverbrandingsoven in Wilrijk door de bevoegde instanties onontvankelijk verklaard. De PVDA strijd al vanaf het begin tegen deze nieuwe, grotere oven ter vervanging van de huidige.

Peperduur

175 miljoen euro, zoveel gaat de nieuwe verbrandingsoven kosten. Dat komt omdat men een grote verbrandingsinstallatie en ‘landmark’ wil bouwen, maar die grotere capaciteit hebben we niet nodig (en een ‘landmark’ nog minder). Tegen 2030 moeten we in Vlaanderen een kwart minder afval verbranden dan vandaag. Het is totaal onlogisch om nu nog een grotere oven te bouwen. Dat zegt ook de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). “Wie zijn brood verdient met afval verbranden, zal niet blij zijn met de geplande reductie. Maar de betrokkenen kunnen investeren in recyclinginstallaties, waarvan we er meer nodig zullen hebben”.

We kunnen dat geld veel beter inzetten om de afvalhoop verder terug te dringen. We moeten bijvoorbeeld nog heel veel afval voorkomen bij de productie van goederen.

Voorbijgestreefd

Afval verbranden is niet meer van deze tijd. Niet alleen komt er met afvalverbranding CO2 vrij. “In de verbrandingsoven gaan veel bruikbare materialen bovendien gewoon in rook op, dat blijft een verlies”, zegt OVAM.

De PVDA is voor een uitdoofscenario. Dat was ook de bedoeling. Bij het aflopen van de milieuvergunning van de huidige verbrandingsinstallatie zou de installatie definitief sluiten. Door te investeren in een circulaire productie, herstel en hergebruik van producten en recyclage, verminderen we de hoeveelheid restafval jaar na jaar. In plaats van kringloopwinkels te sluiten willen we er meer openen. De PVDA wil dat containerparken gratis zijn voor alle afvalfracties.

Slecht gelegen

Een verbrandingsoven hoort niet thuis tussen woonwijken. ISVAG verwijst graag naar Kopenhagen, waar er ook een verbrandingsoven in het centrum staat. Niets is minder waar. Het Deense parlement besloot in 2018 om te stoppen met afvalverbranding. Op de overvolle A12 hebben we geen extra transporten nodig. Minder vrachtwagens op en af is ook minder fijn stof in de lucht.

Afvalverwerking in publieke handen

In juli besliste de stad Antwerpen een marktbevraging uit te schrijven naar alternatieve technieken en alternatieve locaties, een Request For Information (RFI). Op het eerste zicht een mooi idee om alternatieven te onderzoeken, maar een heel slecht idee om dit over te laten aan de privé. De PVDA vindt het belangrijk dat de overheid de sleutels van het afvalbeleid niet uit handen geeft aan een of andere multinational die er winst wil uitslaan.